NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten bieden oplossing voor ongewenste effecten van bezuinigingen

25 okt 2011

Provinciale Staten van Utrecht hebben Gedeputeerde Staten gevraagd zorgvuldig te kijken naar de vermindering en afbouw van de subsidies. Omdat er bij een aantal instellingen ongewenste beleidseffecten zou optreden en omdat Gedeputeerde Staten een zorgvuldige afbouw van de subsidies voor ogen heeft zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd met een aantal organisaties en zijn er oplossingen gevonden. Maandag 31 oktober wordt hierover in de PS-vergadering besloten.

Een aantal instellingen, waaronder Monumentenwacht Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Het Utrechts Landschap en de samenwerkende bibliotheken wordt gesteund om ongewenste ontwikkelingen als gevolg van de subsidie afbouw of vermindering te voorkomen.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht” heeft als uitgangspunt om de middelen zo doelmatig en sober mogelijk in te zetten, waarbij er telkens weer een scherpe afweging wordt van prioriteiten en kosten wordt gemaakt. Ook is besloten om een algemene korting van 15% toe te passen op alle subsidies gelijk aan de daling van de uitkering die provincie van het Rijk ontvangt (provinciefonds). De provincie blijft inzetten op de lijn van versobering en doelmatig inzetten van middelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet