NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming blij met Vlaamse voortgang ontpoldering langs de Schelde

12 okt 2011

Deze week start het afgraven van delen van de Hedwigedijk op Vlaams grondgebied. Daarmee zet Vlaanderen een volgende stap in de uitvoering van de ontpoldering van het aan de Nederlandse Hedwigepolder grenzende deel van Hedwige- en Prosperpolder. In het Scheldeverdrag is afgesproken dat voor het natuurherstel van de Westerschelde de Prosperpolder en de Hedwigepolder ontpolderd worden om zo een grensoverschrijdend natuurgebied van 465 hectare te creëren. Vogelbescherming Nederland is blij met de voortgang die Vlaanderen maakt met het afgesproken natuurherstel. De organisatie vindt dat Nederland nu eindelijk moet stoppen met het frustreren van verder natuurherstel aan deze kant van de grens en moet starten met haar deel van deze grensoverschrijdende ontpoldering.

Met de afgraving van de Hedwigedijk zet Vlaanderen een logische vervolgstap in het natuurherstel. De klei van de dijk wordt gebruikt voor de bouw van de nieuwe zeedijk, waardoor kostenefficiënt gewerkt wordt. Indien Nederland haar eerder dit jaar genomen besluit om af te zien van de ontpoldering van de Hedwigepolder van de rechter zou mogen doorzetten, dan betekent dat dat er voor veel geld een nieuwe zeekerende dijk gebouwd moet worden op Nederlands grondgebied omdat Vlaanderen haar deel van de Hedwige- en de Prosperpolder zeker gaat ontpolderen. ‘Ik ben blij met deze stap van de Vlaamse regering die hiermee de daad bij het woord voegt’ stelt Fred Wouters directeur van Vogelbescherming . ‘Als Nederland blijft weigeren haar internationale verplichtingen na te komen gaat dat ons tientallen miljoenen extra kosten in deze tijden van grote bezuinigingen’.

Vogelbescherming Nederland is er op gebrand dat natuurherstel door ontpoldering plaatsvindt omdat dit de enige manier is de natuur in dit internationaal belangrijke Schelde-estuarium te herstellen. De Westerschelde is na de Waddenzee Nederlands belangrijkste natuurgebied en een cruciaal gebied voor trekvogels. De afspraken over natuurherstel van de Schelde zoals die in het in 2005 gesloten Verdrag met Vlaanderen zijn vastgelegd zijn het absolute minimum voor herstel van de Schelde. Daarin is onder andere afgesproken dat er 600 hectare in Nederland wordt ontpolderd, waaronder de 300 hectare omvattende Hedwigepolder. In juni dit jaar heeft Vogelbescherming de Staat gedagvaard om het natuurherstel af te dwingen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet