NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

34 kastanjebomen dood, ruim tweehonderd ernstig aangetast

18 okt 2011

Ruim dertig kastanjebomen in de gemeente Sittard-Geleen zijn dood en moeten gekapt worden. Daarnaast krijgen ruim tweehonderd risicobomen een extra inspectie. Deze bomen zijn ernstig aangetast door de kastanjebloedingsziekte.

,,Nadat in juli bleek dat een groot deel van de kastanjes in de Kastanjelaan in Sittard een gevaar vormden voor de omgeving, hebben we besloten om alle kastanjes in de gemeente met voorrang te laten nakijken,” aldus wethouder Els Meewis-Stans (openbare ruimte).,,We wilden het risico op ongevallen zo klein mogelijk laten zijn. Nu blijkt dat eenderde van de kastanjebomen in de gemeente in meer of mindere mate is aangetast.”

Sittard-Geleen telt 2114 paardenkastanjebomen. De Algemene Bomendienst Limburg heeft de afgelopen tijd elke boom via een visuele inspectie onderzocht. Van de 2114 bomen vertonen 645 bomen symptomen van de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, die de bast aantast en tot stambreuk of takbreuk kan leiden.

34 bomen zijn dood en zijn of worden op korte termijn gekapt. Volgens de inspecteur leveren deze bomen een risico op voor de gebruiksomgeving. Daarom wordt een noodkapprocedure gevolgd. Voor de overigen bomen wordt een beheerplan opgesteld zodat deze bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan. De kans dat deze kastanjes weer beter worden is overigens nihil. Er is nog geen remedie gevonden tegen de bacterie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet