NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zuid-Holland schrapt Nationaal Landschap Groene Hart

17 okt 2011

Met verbazing constateert de Stichting Groene Hart dat het Nationaal Landschap Groene Hart is geschrapt in het Zuid-Hollandse provinciebeleid. Dit blijkt uit de ontwerp-actualisering van de Provinciale Structuurvisie. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van elke verwijzing naar de Nationale Landschappen. Hiermee loopt de provincie Zuid-Holland zelfs vooruit op de discussie, die nog in de Tweede kamer zal worden gevoerd op de Rijksstructuurvisie!
Het intrekken van artikel 6 over Nationale en provinciale landschappen en Rijksbufferzones betekent dat:

de kernkwaliteiten van het Groene Hart kunnen worden aangetast, zoals de Hollandse Waterlinie en de snelwegpanorama's Wiericke en Wijk & Wouden;

er geen maximum meer wordt gesteld aan woningbouwprogramma's ( migratie saldo 0) ;

de provincie zich blijkbaar niet meer ziet als verantwoordelijke voor de uitwerking van beleid voor nationale landschappen.

De ontwerp-actualisering ligt tot 31 oktober ter inzage bij de provincie; de Stichting Groene Hart heeft al bezwaar aangetekend.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet