NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bezuiniging beheer Zeeuwse natuur

17 okt 2011

Gedeputeerde Staten van Zeeland bezuinigen in 2012 op het beheer van de Zeeuwse natuur. Dit is het gevolg van de aangekondigde landelijke bezuinigingen op natuurbeheer door het kabinet. De Provincie verlaagt de subsidietarieven en stopt de uitbreiding van het beheer. Wat precies de gevolgen zijn voor subsidies die in 2012 aflopen, is nog niet duidelijk.

Gevolgen voor natuurbeheerders
Bekend is al wel dat particuliere grondeigenaren en terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Zeeuws Landschap in 2012 geen subsidie ontvangen voor beheer van nieuw ingerichte natuurgebieden in Zeeland. Dit geldt ook voor particuliere grondeigenaren die hun grond tot natuur hebben omgevormd. Door de tariefverlaging door het kabinet is er ruim 200.000 euro per jaar minder beschikbaar. Dit betekent dat de natuurbeheerders een groot deel van de beheerkosten zelf moeten gaan betalen.

Gevolgen voor agrariŽrs
Ook het agrarisch beheer van akkerranden, dijken en weidevogelgebieden kan in 2012 niet worden uitgebreid. Het is onzeker of er geld beschikbaar komt voor het voortzetten van het akkerrandenbeheer. Op dit moment wordt er in Zeeland 500 hectare aan akkerranden onderhouden. Daarvoor is in 2012 ruim 600.000 euro nodig. Als er geen geld beschikbaar komt kan dit het einde betekenen van 275 hectare akkerranden in Zeeland. Voor de overige 225 hectare blijft geld beschikbaar.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet