NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Einde aan verplichte grondaankopen voor natuur in Gelderland

21 sept 2011

De provincie Gelderland wil niet langer alle landbouwgrond die beschikbaar komt, aankopen voor natuurontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben een verzoek gestuurd aan staatssecretaris Bleker van Economie, Landbouw en Innovatie om de verplichting tot grondaankopen op te schorten.

Op landbouwgrond voor de natuur aangelegde poel; bron provincie Gelderland.Van het Rijk kregen de provincies in 2007 de opdracht om de gronden te verwerven die nodig zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van met elkaar verbonden natuurgebieden. De provincie was verplicht alle gronden die binnen de grenzen van de geplande EHS werden aangeboden, aan te kopen.

Bezuinigingen
Het Rijk financierde aanvankelijk deze grondaankopen, uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. In 2010 maakte staatssecretaris Bleker daar, in verband met bezuinigingen, een einde aan. Bleker bood daarbij de provincies aan dat hij akkoord wil gaan met het opschorten van de aankoopplicht, als provincies daar om vragen.

Toekomstig beleid
Het opheffen van de aankoopplicht is vooralsnog tijdelijk, tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het toekomstige natuurbeleid. De provincies zijn in onderhandeling met het Rijk over de overdracht van taken op het gebied van natuurbeheer en de rijksbezuinigingen. De provincie Gelderland is bezig met het opnieuw vaststellen van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland.

Selectief aankopen
Het opschorten van de aankooplicht betekent overigens niet dat de provincie Gelderland helemaal geen grond meer aankoopt voor natuurontwikkeling. Zonder de verplichting kan de provincie meer zelf bepalen welke grondaankoop verantwoord is in het licht van toekomstig beleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet