NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene leefomgeving levert Nederland meer dan 1 miljard economische winst

17 okt 2011

Investeringen in voldoende en goed groen kan in Nederland leiden tot een economische meerwaarde die kan oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het onder andere om economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit. Dat is een van de conclusies van de innovaties-themadag "Goed Groen" die Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, organiseerde voor vertegenwoordigers van gemeenten, hoveniersbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus.

Betere inrichting en beter beheer van openbaar groen hebben directe en indirecte positieve economische effecten op de maatschappij. Innovaties uit de land- en tuinbouw kunnen daarvoor vaak nieuwe mogelijkheden leveren. Met name deze innovaties stonden centraal tijdens de themadag “Goed Groen’ in Lelystad. De ruim 120 aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten, hoveniersbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus kregen presentaties en demonstraties op het vlak van biodiversiteit, slim groenontwerp, mechanische onkruidbestrijding en stadslandbouw, gericht op verdere verbetering van huidig en toekomstig openbaar groenbeheer.

Tijdens de themadag werden diverse mechanische onkruidbestrijdingstechnieken gedemonstreerd. PPO heeft deze technieken samen met het bedrijfsleven ontwikkeld voor de biologische landbouw. De technieken blijken ook prima inzetbaar te zijn in stroken openbaar groen met bijvoorbeeld struikrozen of vrouwenmantel.

Onderzoekers van PPO toonden ook de mogelijkheden op het gebied van slimme plantkeuze voor verschillende functies, zoals een schonere lucht, meer biodiversiteit, minder onderhoud en natuurlijke onderdrukking van insectenplagen met behulp van nuttige roofinsecten.

Onderzoekers van PPO toonden tijdens de themadag ook slimme en praktische oplossingen voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving door het innovatief toepassen van groen, zoals bij dak- en gevelgroen, groen voor geluidswallen, en groen om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en in samenhang daarmee de burgerparticipatie en/of de sociale cohesie van bewoners te verbeteren.

De resultaten van de themadag en de kennis die deze dag vanuit de diverse partijen naar voren is gebracht, zal binnenkort via de internetsite van PPO beschikbaar worden gesteld.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet