NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Conferentie " Toekomst landelijk gebied Noord-Holland"

11 okt 2011

Zo'n 100 groenpartners uit heel Noord-Holland kwamen vrijdag 7 oktober bij elkaar op de conferentie "Toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland". Centraal stond de vraag wat de gevolgen van de rijksbezuinigingen zijn en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. De provincie heeft tevens een webpagina gelanceerd, waarop veel informatie is terug te vinden.

De conferentie was een van de eerste stappen die moet leiden tot een nieuwe provinciale agenda Natuur, Recreatie en Landschap. Wegens rijksbezuinigingen moet ook de provincie flink bezuinigen op het groen in Noord-Holland. Hoe dit precies invulling gaat krijgen, wordt de komende periode, samen met de partners in het landelijk gebied, verkend. De provincie organiseerde de conferentie samen men LTO Noord, Recreatie Noord-Holland en het Natuurbeheerdersoverleg, om de ideeën uit het veld te verzamelen. De organisaties konden hier hún visie geven over de toekomst van het landelijk gebied. Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, LTO, agrarische verenigingen, nationale parken en natuurbeheerderorganisaties. In januari volgt er nog een conferentie. De partners worden ook in kleiner verband geconsulteerd.

Werkgroep
Tijdens de conferentie kwamen Landschap Noord-Holland en LTO met het initiatief om een kleinschalige werkgroep te formeren. De werkgroep kan de provincie dan voorzien van advies bij het stellen van prioriteiten en het zoeken naar creatieve oplossingen. Gedeputeerde Jaap Bond juichte het initiatief toe en zegde tevens ambtelijke ondersteuning vanuit de provincie toe. Hij wil graag gebruikmaken van de input van de externe werkgroep bij het opstellen van de nieuwe provinciale agenda NRL, maar hij benadrukte wel dat de uiteindelijke keuzes in de ambities bij Provinciale Staten liggen.

De agenda zal medio 2012 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Aan de hand van die agenda kan de provincie meer duidelijkheid geven over welke projecten in het landelijk gebied alsnog door kunnen gaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Webpagina De provincie lanceerde vrijdag 7 oktober ook een webpagina, die in het teken staat van de oriëntatie op de nieuwe agenda NRL. Hier vindt u achtergrondinformatie en kunt u de voortgang rond de nieuwe agenda NRL op de voet volgen. De presentaties van de sprekers op de conferentie zijn nu al te downloaden. Een uitgebreid verslag van de conferentie volgt op korte termijn. Half november brengt de provincie tevens een speciale editie van het ILG-magazine uit, over de toekomst van het landelijk gebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet