NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe wet zoveelste aanslag op de natuur

6 okt 2011

De natuur in Nederland staat als gevolg van de draconische bezuinigingen (meer dan 60% eraf) zwaar onder druk. De nieuwe natuurwet, zoals vandaag in concept gepresenteerd door staatssecretaris Bleker, betekent andermaal een aanslag op die natuur. Het afbraakbeleid van het kabinet is ongekend.

Directeur Hank Bartelink van De12Landschappen: “Het leek zo mooi: vereenvoudiging van regels door 3 bestaande wetten samen te voegen. Maar met dit wetsvoorstel laat Bleker andermaal zien weinig op te hebben met natuur.

De nieuwe wet is namelijk niet alleen een vereenvoudiging, het is tevens een verarming. Minder gebieden worden minder goed beschermd, op meer diersoorten mag straks gejaagd worden. En nationale ambities verdwijnen uit beeld.

Natuurlijk is het goed dat internationale afspraken straks doorklinken in de nieuwe wet. Maar het is ronduit schadelijk wanneer de bescherming van de natuur tot dat aspect beperkt blijft, dan laten we feitelijk toe dat de bestaande Nederlands natuur schade wordt toegebracht, of op zijn minst kwetsbaar wordt voor bepaalde activiteiten.

Staatssecretaris Bleker stelt dat hij met de nieuwe natuurwet meer evenwicht wil brengen in ecologie en economie. Bartelink: “Een gotspe. Natuurlijk is het combineren van ecologisch waarden met economische kansen op verschillen plaatsen een interessante uitdaging. Maar daar moet de natuurwet niet voor misbruikt worden, die moet er primair zijn om de kwetsbare natuur in ons land te beschermen, zodat we daar nog heel lang van kunnen genieten. Bleker maakt natuur ondergeschikt aan de economie.”.

Ook de bescherming van diverse diersoorten zal verdwijnen. De staatssecretaris is van plan om onder meer de jacht op edelhert, ree en wild zwijn open te stellen. Met als argument dat er zoveel zijn dat ze “door de jacht niet zullen uitsterven”. Dieren worden door Bleker blijkbaar slechts beoordeeld op hun schaderisico en afschotwaarde.

Logische doelen als het “schrappen van overbodige regels” en “meer verantwoordelijkheid geven aan mensen en bedrijven” zijn prachtig. Maar de nieuwe wet gaat veel verder dan dat, maakt de natuur onnodig kwetsbaar. Bartelink: ““Iedereen mag meepraten” is de slogan van Bleker. Onze ervaring is dat hij slecht luistert. Maar we zullen er alles aan doen om te proberen te komen tot een wet die recht doet aan de natuur in Nederland, en aan de maatschappelijke waarde van onze natuur.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet