NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet erkent ontwikkeling OostvaardersWold

22 sept 2011

De ontwikkeling van het OostvaardersWold wordt als specifieke opgave benoemd in het akkoord dat het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 21 september hebben gesloten over het beleid voor natuur en landelijk gebied. Het kabinet komt hiermee terug het regeerakkoord, waarin staat dat OostvaardersWold geschrapt wordt. In het akkoord dat nu gesloten is staat verder dat de Ecologische Hoofdstructuur later voltooid wordt en kleiner zal zijn dan eerder gepland.

Het akkoord volgt het regeerakkoord wat betreft de forse versobering van de ambities op het gebied van natuur en landschap. Het kabinet en het IPO hebben het afgelopen jaar onderhandeld over de uitwerking hiervan. Voor Flevoland was de ontwikkeling van het OostvaardersWold in deze onderhandeling een belangrijk punt. In het akkoord is vastgelegd dat het rijk eindverantwoordelijk blijft voor de Europese verplichtingen en doelen.

Gedeputeerde Marc Witteman: “Het rijk en de overige provincies erkennen met dit akkoord dat OostvaardersWold een ontwikkelopgave in Flevoland is. Het akkoord biedt de handvatten om hier nu verder invulling aan te geven. Dit is positief nieuws, want de ontwikkeling van het OostvaardersWold is zowel op het gebied van natuur als op het gebied van recreatie belangrijk voor onze provincie”.

Het onderhandelingsakkoord is bereikt tussen het kabinet en een delegatie van de 12 provincies. Pas als Provinciale Staten van de diverse provincies en de Tweede Kamer ermee hebben ingestemd, is sprake van een definitief akkoord.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet