NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker: Plannen nieuw Europees landbouwbeleid niet vernieuwend genoeg

12 okt 2011

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt de voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Europees landbouwbeleid een stap in de goede richting, maar het kan volgens hem beter. De voorstellen moeten meer gericht worden op innovatie, ondernemerschap en vergroening.

Staatssecretaris Bleker: 'De voorstellen van de Europese Commissie vind ik niet krachtig genoeg. Het is nķ de tijd om het geld op een eerlijke manier in te zetten. Nederland wordt ook onevenredig gekort bij de herverdeling van het budget over alle lidstaten. Het wordt dus nog stevig onderhandelen de komende tijd.'

Maatschappelijke prestaties belonen
Nederland wil boeren belonen voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. Dat kan bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer zijn of investeringen in duurzame stallen. De Europese Commissie stelt voor om 30% van de toekomstige betalingen aan boeren te koppelen aan eisen voor vergroening van de productie. Dat vindt staatssecretaris Bleker positief. Maar hij is teleurgesteld over de concrete invulling die de Europese Commissie kiest. Zo levert een verplichte wisseling van de teelt van gewassen op het land geen voordeel op voor de biodiversiteit, maar wel veel administratieve lasten. Dat geldt ook voor verbod om grasland te vernieuwen.

'Door te kiezen voor verplichte maatregelen voor elk bedrijf in alle EU-lidstaten schiet de Commissie zijn doel voorbij. Nederland wil een flexibel en Europees keuzemenu voor groene diensten. Dat moet natuurlijk binnen voorwaarden die Europa vaststelt zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Op die manier kunnen landen zelf concrete maatregelen treffen die het meeste effect sorteren en het best passen bij het land en de ondernemers', aldus staatssecretaris Bleker.

Rekening eerlijk verdelen
Nederland streeft naar een Europees landbouwbudget dat de komende jaren nominaal gelijk blijft binnen een sobere totale begroting van de EU. Er gaat meer geld naar recent toegetreden lidstaten zoals RoemeniŽ en Polen. Nederland levert in de voorstellen waarschijnlijk zoín 8% in, terwijl andere lidstaten veel minder inleveren. 'Het is buitengewoon teleurstellend dat de Europese Commissie de lasten bij landen als Nederland, Denemarken, BelgiŽ en ItaliŽ legt', benadrukt staatssecretaris Bleker. 'Nederland is best bereid een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke solidariteit met boeren in bijvoorbeeld Polen en RoemeniŽ, maar dan wel op vergelijkbare wijze als andere rijkere landen. Nu wordt de rekening niet eerlijk verdeeld.'

Landbouwbeleid 2014 tot 2020
De voorstellen van de Europese Commissie gaan over het landbouwbeleid van 2014 tot 2020. Bij de voorstellen zijn veel partijen betrokken: de Europese Commissie, de ministers van landbouw van de 27 lidstaten en het Europees Parlement. De onderhandelingen over de Commissievoorstellen zullen naar verwachting tenminste tot 2013 duren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet