NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe website ontsluit Limburgs erfgoed beter

11 okt 2011
Gedeputeerde Theo Krebber heeft vandaag de website www.limburgserfgoed.nl gelanceerd. Via deze website kan informatie over bijvoorbeeld musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen snel en gemakkelijk worden gevonden.

De website is een initiatief van de Provincie Limburg vanuit vanuit bibliotheekwerk. Als men erfgoed voor toekomstige generaties wil behouden, dan is het goed om te weten welke rijkdom men bezit, zegt gedeputeerde Krebber. Er is weliswaar al heel wat feitelijke kennis over Limburgs erfgoed voorhanden, vastgelegd in boeken, prenten, kaarten, schilderijen, films en fotos, maar die kennis en informatie is erg verspreid. Een bundeling en uniforme presentatie van gegevens over Limburgs erfgoed bestaat nog niet.

Op het gebied van het cultureel en historisch erfgoed zijn er in Limburg wel al lokale en regionale websites gerealiseerd, dan wel in ontwikkeling of gepland, maar de samenhang tussen deze websites ontbreekt. Elk van deze websites heeft zijn eigen inhoud, achtergrond, functionaliteit en zoekmogelijkheden. Door het gemis van een koepel blijven deze boeiende websites jammer genoeg bij het bredere publiek onbekend. De website www.limburgserfgoed.nl biedt een snelle en makkelijke toegang tot de individuele sites. Ook kunnen in één keer binnen alle aangesloten websites zoekopdrachten worden uitgevoerd.

De nieuwe website bevat verder links naar organisaties in Limburg die het erfgoed bewaren, bestuderen, promoten en tentoonstellen. Bezoekers kunnen er ook terecht voor topstukken en artikelen over specifieke themas binnen het rijke Limburgse erfgoed. Het doel van de site is tweeledig. Op de eerste plaats kan de bezoeker snel betrouwbare informatie over het Limburgs erfgoed raadplegen. Op de tweede plaats wordt aan Limburgse instellingen op het vlak van erfgoed de gelegenheid geboden zich op het internet te presenteren aan een breed publiek, voor jong en oud.

Het is de bedoeling om de site regelmatig aan te passen aan de actualiteit, nieuwe inzichten en wensen van bezoekers en gebruikers. Alle Limburgse erfgoedcollecties die worden beheerd door musea of regionale en lokale verenigingen, zijn van harte welkom deel te nemen. De website blijft dus voortdurend in ontwikkeling.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet