NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Historie eendenkooi in beld gebracht

9 sept 2011

Er is een bijzondere uitgave op komst over een even bijzonder cultuurhistorisch erfgoed dat Europa rijk is. Het boek “Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen” biedt een historisch overzicht van het ontstaan van watervogel jachtmethoden naar de ontwikkeling van vangpijpen en eendenkooien. Voor het eerst wordt een volledig overzicht van de eendenkooien in Europa gepubliceerd, met extra aandacht voor Nederland.

Op basis van gesprekken met de laatste Vlaamse kooimannen, hun helpers en de ringers die actief waren in de eendenkooien, geeft dit boek een compleet beeld van wat een eendenkooi is, hoe het kooibedrijf werkt en het werk van de kooiker. Verder kunt u lezen over de boekhouding, vangstcijfers en ringgegevens, de typische woordenschat, de eenden en de natuurwaarden. Maar ook eendenkooi in kunst en literatuur komen aan bod, alles goed gedocumenteerd en met bronvermelding. Populair geschreven maar wetenschappelijk verantwoord. Uniek want nog niet eerder zo gepresenteerd.

Nieuwe historische gegevens
Bijzonder is dat door de zoektocht naar de oudste archiefstukken het verhaal van de eendenkooi en het kooibedrijf geactualiseerd is en nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld: de herkomst van het woord “eendenkooi”, de oudste eendenkooilocatie ligt al 700 jaar in Vlaanderen, de oudste archiefstukken (1318), de oudste vangpijphoutsnede (1530) en overzichtstekening (1639) zijn afkomstig uit Duitsland, de oudste beschrijving is Nederlands uit 1621, de oudste Vlaamse beschrijving uit 1877. Het komt allemaal aan bod. De oorsprong van de eendenkooi, de ontwikkeling van vangpijp naar de verschillende vormen van de eendenkooi is hiermee beschreven. Opmerkelijke ontdekkingen en nieuwe details komen daarbij aan bod en kunt u aan de hand van de fraaie illustraties zelf zien.

Europees perspectief
De basis van het boek “Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen” is het Vlaamse eendenkooi verhaal, een beschrijving van historie en voorkomen van elke Vlaamse eendenkooi: 25 stuks. Maar vanuit Europees perspectief! Een beschrijving van de Nederlandse eendenkooien en de Hollandse historische afbeeldingen maakt er deel van uit. Hier lagen veruit meest eendenkooien en resten er nu nog 108, waarvan 62% eigendom is van natuurbeherende organisaties.
Maar ook de eendenkooien in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Tsjechië en Slowakije komen uitgebreid en geïllustreerd aan bod.

Ook wordt kort ingegaan op eendenkooien wereldwijd of vergelijkbare vangmethodes in Canada, Iran, Afghanistan en Japan. Hiermee is voor het eerst een overzicht van eendenkooien in Europa gepubliceerd. Een eerbetoon aan de meer dan 1.300 eendenkooien die nu in Europa bekend zijn.

Kleurrijk geïllustreerd met historische gravures en schilderijen
Het boek is full color uitgevoerd, in fraaie degelijke vormgeving, zeer ruim geïllustreerd met oude archiefstukken, gravures, oude kaarten, schilderijen (vooral 17e eeuwse) en natuurlijk foto's en tekeningen. Het overgrote deel is hiervan is uniek en nog niet eerder gepubliceerd. In totaal 335 afbeeldingen!

Deskundig en verantwoord
De auteurs staan garant door hun deskundigheid en jarenlange eendenkooi onderzoek voor een betrouwbaar en uniek verhaal. Er is gesproken met 134 lokale zegslieden, fotografen, correspondenten, heemkundigen en musea in 9 Europese landen. De resultaten hiervan zijn in dit boek verwerkt. Het onderzoek startte reeds in 1989 door André Verstraeten (trekker eendenkooiprojecten VZW Durme, Voorzitter Vogelbescherming Vlaanderen) en Désiré Karelse (Voorzitter Eendenkooi Stichting) voor alle Vlaamse kooien. In 2007 aangevuld door Arnout Zwaenepoel (wetenschappelijk medewerker West-Vlaamse Intercommunale). Er is tot 2011 veel nieuw archiefonderzoek en internationaal veldwerk verricht. Het boek is tevens voorzien van een Engelse, Franse en Duitse samenvatting en een trefwoordenregister.

Eendenkooien zijn zeldzame en unieke cultuurhistorisch waardevolle natuurmonumenten met een nationaal en zelfs internationaal belang. Dat mag best worden gewaardeerd en dat is met dit boek dik onderstreept. Een ‘klein’ ambacht verkrijgt zo eigentijdse waardering en kan daarmee ‘groots’ schitteren bijvoorbeeld als natuurgebied, voor bezoekers en voor vogelonderzoek en eendenvangst.

Het boek is een gezamenlijk uitgave van VZW De Durme (een Vlaamse natuurorganisatie) en de Eendenkooi Stichting. Het boek is in Nederland daardoor alleen verkrijgbaar bij de Eendenkooi Stichting. Het boek verschijnt naar verwachting eind november.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet