NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Belang ecologie en duurzaamheid in Friese Merenproject groter

7 okt 2011

De investeringen in de verbetering van de Friese meren moeten de komende jaren worden verzilverd. Dat kan als het accent wordt gelegd op natuur, landschap en duurzaamheid en er meer aandacht komt voor ‘goed gastheerschap’.

Dat staat in het uitvoeringsprogramma voor de laatste 5 jaar van het Friese Merenproject. Dit project startte in het jaar 2000 en stopt in 2015. Tegen die tijd is er door provincie, gemeenten en ondernemers € 450 miljoen geďnvesteerd om de kwaliteit van de Friese Meren te verbeteren.

Aantrekkelijker voor watersporters
Door het Friese Merenproject wordt Fryslân aantrekkelijker voor watersporters en dat is goed voor de werkgelegenheid en economie. Zo steeg de werkgelegenheid in de Friese watersport in de periode 2000-2010 met 22,7%.

De start van het nieuwe College dit voorjaar was aanleiding om Het Friese Merenproject nog eens kritisch te bekijken: sporen de oorspronkelijke ambities met het coalitieakkoord? Is er genoeg geld? Deze doorlichting heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe plannen voor de infrastructuur meer volgen. Bestaande of al gestarte grote werken, zoals de sluis bij Stavoren, worden afgerond. Toegangspoorten als Lemmer, Harlingen Lauwersoog en de zuidoever van het Tsjűkemar worden verfraaid. Tien watersportkernen (waaronder Heeg, Woudsend, IJlst, Earnewâld en Dokkum) worden opgeknapt.

Balans tussen economie en ecologie
De balans tussen economie en ecologie is in het uitvoeringsprogramma belangrijk. Juist de natuur en het landschap zijn toeristische trekkers. Daarom zullen vaker ecologische maatregelen worden genomen om de druk op de natuur, door een groeiend aantal recreanten op het water, te compenseren.

Watersporters kijken voordat zij kiezen voor een regio vaak op ervaringsforums hoe andere mensen hun verblijf hebben ervaren. Daarom is het belangrijk dat ondernemers, havenmeesters en brug- en sluiswachters zich ervan bewust zijn dat zij ambassadeurs zijn van Fryslân. Ook daar is in het uitvoeringsprogramma aandacht voor.

Verder moet het aantal toeristische voorzieningen op de wal toenemen en in kwaliteit stijgen. Fryslân moet watersporters meer verleiden om een uitstapje op de wal te maken. Dan leveren de investeringen op en rond de Friese meren meer rendement op.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet