NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland houdt vast aan bestaand natuurbeheer

6 oktober 2011

Noord-Hollanders die op dit moment subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer, kunnen daar ook de komende jaren op rekenen.

De provincie zet alle bestaande en lopende afspraken binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) voor natuurbeheer voort. Door rijksbezuinigingen is nog onduidelijk hoeveel geld er in de toekomst voor (particulier) natuur- en landschapsbeheer beschikbaar is. Daarom gaat de provincie geen nieuwe overeenkomsten aan. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 4 oktober 2011 besloten.

Met het SNL wordt natuur- en landschapsbeheer gefinancierd. Het SNL gaat over twee soorten natuurbeheer. Het gaat hierbij om natuurbeheer door natuurbeherende organisaties (zoals Landschap Noord-Holland), agrariŽrs en andere particuliere beheerders. Alle bestaande en lopende afspraken worden gecontinueerd. Voor contracten die verlengd worden geldt wel dat er een wijziging in de subsidietarieven is. De subsidietarieven voor natuurbeheer worden verlaagd van 84% naar 75% van de standaardkostprijs en de tarieven voor agrarisch natuurbeheer blijven gehandhaafd op het niveau van 2011. Deze wijziging in het subsidiestelsel is landelijk vastgesteld.

Betrouwbare overheid
Gedeputeerde Jaap Bond: De provincie komt bestaande afspraken over natuurbeheer na, omdat zij een betrouwbare overheid wil zijn. We willen goed beheren wat we nu al hebben. We betreuren het dat er voorlopig geen duidelijkheid is over mogelijke uitbreiding van particulier natuurbeheer, maar zolang het niet duidelijk is hoeveel geld er na rijksbezuinigingen overblijft voor natuur en landschap, kunnen we geen nieuwe toezeggingen doen. Pas als duidelijk is hoeveel geld er voor de natuur in Noord-Holland beschikbaar is en waar we dit aan willen besteden, kunnen we een definitief besluit over het particulier natuurbeheer nemen. Komende maanden buigen we ons samen met onze partners over de consequenties van de bezuinigingen op het groen in Noord-Holland.

Natuurbeheerplan
Op 20 september stelden GS al het Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012 vast, waarin staat waar Noord-Holland welke soort natuurbeheer wenst. Kijk voor meer informatie over het Natuurbeheerplan elders op deze website.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet