NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VNG maakt zich zorgen over akkoord Natuur Rijk-provincies

28 sept 2011

Het Rijk en provincies hebben een onderhandelingsakkoord gesloten over de decentralisatie van natuurbeleid en de bijbehorende bezuinigingen. De VNG is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord en maakt zich zorgen over een aantal punten.

Het akkoord dat het Rijk en de provincies op 21 september 2011 hebben gesloten houdt het volgende in:

Provincies krijgen drie jaar extra om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Deze moet in 2021 afgerond zijn. In omvang wordt de EHS verkleind van 700.000 naar 600.000 hectare.

Reeds aangekochte gronden moeten daarvoor verkocht worden (natuur die op de verkeerde plek ligt) en andere stukken aangekocht. In totaal gaat het om 40.000 hectare die tot natuurgebied omgevormd moet worden.

Mening VNG
Wij zijn niet betrokken geweest bij het onderhandelingsakkoord en maken ons zorgen om een aantal facetten:
Een verstorend effect op de (lokale) grondmarkt. Dit komt omdat er grote hoeveelheden grond, die door het akkoord buiten de (herijkte) EHS komen te vallen, tegelijkertijd op de markt worden gebracht.
Het akkoord heeft te weinig aandacht voor maatregelen en acties die gemeenten anticiperend op de toekomstige EHS hebben genomen, zoals het wegbestemmen van landbouw. Deze maatregelen komen door het akkoord in een ander licht te staan.
Het is onduidelijk om welke gebieden het gaat. De VNG maakt zich zorgen over de daadwerkelijke invulling hiervan.
Er vervallen vijftien rijkstaken en afgesproken is dat provincies zelf bepalen of zij zich hier nog op inzetten. Het gaat bijvoorbeeld om nationale parken, nationale landschappen, leefbaarheid en recreatie om de stad.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet