NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en bedrijfsleven gaan samen

29 sept 2011

Natuur- en landschapsorganisaties zoeken steeds meer naar samenwerking met het bedrijfsleven. De digitale handleiding "Natuur in bedrijf" geeft praktische tips en voorbeelden om succesvol zaken te doen met bedrijven.

http://www.groenkennisnet.nl/PublishingImages/Werken%20in%20de%20natuur.jpg
Bron: Landschapsbeheer Nederland

De handleiding is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers van natuur- en landschapsorganisaties. Zij vinden er antwoorden op vragen zoals: welke bedrijven zijn geschikt als partner? Hoe leggen we contact? Wat levert samenwerking het bedrijf op? Hoe presenteren we onze organisatie? De publicatie, met veel praktische tips, verdiepingsmateriaal en voorbeelden, is geschreven door Landschapsbeheer Nederland en MOVISIE (kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling).

Voordeel voor natuur Ún bedrijven
Natuur- en landschapsorganisaties zijn genoodzaakt ondernemender te gaan werken doordat de overheidsfinanciering terugloopt. Samenwerking met bedrijven biedt de organisaties alternatieve bronnen van financiering. Tegelijkertijd biedt het bedrijven de kans om maatschappelijk betrokken te ondernemen, en te zorgen voor een 'groen' imago. Het gaat zeker niet alleen om financiering, blijkt uit de vele voorbeelden in de handleiding. Voor natuurorganisaties kan de samenwerking bijvoorbeeld extra menskracht opleveren, middelen, gespecialiseerde kennis of media.

Voorbeeld: de vervuiler ruimt op
Een van de voorbeelden uit de publicatie: 'ID&T organiseert jaarlijks een groot dance-evenement in Het Twiske, een natuurgebied ten noorden van Amsterdam. Dit komt het natuurgebied niet ten goede. Daarom organiseert ID&T in samenwerking met Landschap Noord Holland nu voor het tweede jaar een vrijwilligersdag waarbij medewerkers van ID&T en festivalgangers een dag lang het gebied schoonmaken en bomen planten. In ruil voor het werk, krijgen de vrijwilligers een gratis toegangskaartje voor het festival.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet