NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toelichting op onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

16 november 2011

Op 20 september 2011 zijn het rijk en de onderhandelingsdelegatie van het IPO een onderhandelingsakkoord overeengekomen over de decentralisatie natuur. In het akkoord is afgesproken dat de provincies tot 24 december 2011 de tijd hebben om goedkeuring te verkrijgen van Provinciale Staten. De toelichting op het onderhandelingsakkoord geeft ‘artikelsgewijs´ een nadere toelichting op het akkoord. Daarmee heeft iedereen een zo uniform mogelijk uitleg van het onderhandelingsakkoord.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet