NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

WNF, Flevo-landschap en SBB willen Oostvaarderswold realiseren

18 nov 2011

Het Wereld Natuur Fonds, Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer presenteren vandaag gezamenlijk een plan om het Oostvaarderswold te realiseren. Het Oostvaarderswold is een nieuw te ontwikkelen natuurgebied in Flevoland, gelegen tussen het Horsterwold in Zeewolde en de Oostvaardersplassen in Lelystad. Deze week hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland positief besloten en het voorstel ter akkoord voorgelegd aan Provinciale Staten. Het is voor het eerst dat drie maatschappelijke partners met verschillende financieringsbronnen een dergelijk groots natuurplan gaan uitvoeren.

Met de aansluiting op de Oostvaardersplassen en het Horsterwold ontstaat een natuurgebied ter grootte van Texel, zeer centraal gelegen in Nederland. Een natuurgebied dat zoveel mogelijk open zal zijn voor het Nederlands publiek om wilde natuur te beleven. Naast talloze recreatiemogelijkheden zal de omgeving rondom het Oostvaarderswold een bijzondere woonomgeving bieden en kansen om groen te ondernemen. Als de Provincie het voorstel definitief goedkeurt, zal de eerste schop in 2012 de grond in gaan.

Nieuwe wildernis bloeit op
WNF-directeur Johan van den Gronden: 'Op de dag dat de inspraak sluit voor de nieuwe Natuurwet die de waarde van ons Nederlands landschap alleen maar verder aantast, bloeit in de achtertuin van Amsterdam, Lelystad en Almere een prachtige wildernis op die zijn weerga niet kent. We willen het Oostvaarderswold realiseren vanuit de breed gedragen overtuiging dat dit een enorme ecologische verrijking voor Nederland betekent. Het gebied zal van onschatbare waarde zijn voor tienduizenden mensen uit binnen- en buitenland die er kunnen recreŽren en in de nabijheid kunnen wonen of ondernemen.'

Nieuwe vorm van ontwikkelen
De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met de Provincie gewerkt aan een nieuwe manier om het Oostvaarderswold te kunnen ontwikkelen. De organisaties bouwen voort op de weg die de Provincie de afgelopen jaren reeds heeft ingezet. De samenwerking heeft geleid tot een nieuwe aanpak en financiering van natuurontwikkeling. Het voorstel draait om een combinatie van overheidsfinanciering en private financiering. Bedrijven en maatschappelijke partijen willen betrokken zijn bij de inrichting en exploitatie van het gebied. De afgelopen maanden is gesproken met tal van ondernemers met gevarieerde achtergronden. Deze marktverkenning heeft het vertrouwen opgeleverd dat private financiering onderdeel gaat worden van de realisatie van het Oostvaarderswold. Een project als Oostvaarderswold is onderscheidend, omdat de planvorming is doorlopen en er dus meteen begonnen kan worden met realisatie. Wat daarnaast interessant is voor veel investeerders, is dat natuur in het project Oostvaarderswold fungeert als hefboom voor een brede gebiedsontwikkeling. Met name de randen rondom het Oostvaarderswold trekken veel aandacht van marktpartijen.

Oostvaarderswold
Het Oostvaarderswold komt tussen de Oostvaardersplassen bij Almere en Lelystad en het Horsterwold bij Zeewolde. Het is een gebied van ruim 1.800 hectare. Door de aanleg van het Oostvaarderswold ontstaat een natuurgebied van 15.000 hectare aaneengesloten natuur, dat is ongeveer zo groot als het eiland Texel. Een natuurgebied van deze omvang, zo dichtbij een stedelijk gebied met een paar miljoen inwoners, komt nergens anders in West-Europa voor. De naam 'Oostvaarderswold' is de combinatie van de natuurgebieden die het verbindt, de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet