NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland

16 nov 2011

Amstelland is een uniek, open en groen gebied dat het verdient te worden beschermd tegen stedelijke ontwikkelingen. Het landschap is populair bij omwonenden uit de regio. De komende jaren worden hier projecten uitgevoerd, zoals de aanleg van fiets- wandel- en ruiterpaden. Op 16 november is de eerste schop in de grond gestoken voor de aanleg van een ruiterpad in de Middelpolder. Daarmee markeerden gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland, Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland, en wethouder John Levie van de gemeente Amstelveen, de start van het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland, in aanwezigheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere partijen.

Toegankelijker en aantrekkelijker
Amstelland wordt een stuk toegankelijker en aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten uit de regio. Tegelijk wordt het unieke karakter van het gebied behouden en versterkt. Agrarische erven worden verbeterd en langs de Amstel komt een nieuwe aanlegsteiger. Ook voor dieren en planten zoals vogels, vlinders en amfibieën wordt het gebied aantrekkelijker met natuurvriendelijke oevers, natuurstroken en een weidevogelvriendelijk stuk polder. Een bijzonder project is de ‘Watertuin’: een waterzuiveringsproject met vijf hectaren waterpartijen waaronder paaivijvers voor vissen. De aanleg van natuur en de Watertuin dragen bij aan het natuurnetwerk van Noord-Holland.

Vestigingsklimaat, behoud landschap en vitaal agrarisch bedrijfsleven
De gemeente Amstelveen, het Waterschap AGV, Groengebied Amstelland, de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid en de Stichting Beschermers Amstelland hebben het uitvoeringsprogramma samen met de provincie opgesteld. De Beschermers Amstelland hebben als pilot ‘Investeren in het landschap’ bij de Rijksoverheid namens de partners een investeringssubsidie aangevraagd en gekregen. Het Rijk (de ministeries IenM en EL&I)) vindt deze pilot een mooi voorbeeld van hoe onder de regie van de provincie met alle gebiedspartijen inclusief het bedrijfsleven tot nieuwe gebiedsontwikkeling en nieuwe financiële arrangementen voor de uitvoering gekomen kan worden. Amstelland is een van de vier pilot gebieden waarvoor het Rijk dit ‘Mooi Nederland geld’ heeft verstrekt. Doel hiervan is het landschap te versterken en de toegankelijkheid te vergroten, particulier initiatief een plaats te geven in het gebied, slimmer om te gaan met de ruimte en de identiteit van het open landschap te behouden. Met de rijksbijdrage van € 950.000 is ongeveer € 3.200.000 beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma. De provincie draagt zo’n € 1.350.000 bij, de gemeente Amstelveen € 400.000 en AGV € 500.000. Het programma wordt onder regie van de provincie uitgevoerd.

Kees van Tilburg: “Het is van belang het unieke karakter van Amstelland te behouden. Niet door er een museum van te maken, maar door het agrarische bedrijfsleven vitaal te houden.” Gedeputeerde Jaap Bond: “Juist in het verstedelijkte zuiden van Noord-Holland is behoud van de groene ruimte van belang voor een goed vestigingsklimaat. Het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland dat hieraan bijdraagt is een geweldig resultaat van de samenwerkingspartners.”

Bestuursakkoord
Een groot aantal partijen werkt in een breder verband samen aan het veiligstellen van het agrarisch karakter en het unieke open landschap van Amstelland. Het gebied wordt ook wel Amstelscheg genoemd: een groen gebied dat als een punt in de stad Amsterdam steekt en waarmee het Groene Hart reikt tot aan het stadscentrum. De gebiedspartners zijn de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en de stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost. Deze partners willen beter inspelen op de behoeften van de gebruikers van het gebied en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden bieden aan omwonenden uit de regio. Ook moeten de ruimtelijke regels duidelijk zijn zodat particulieren en ondernemers zekerheid hebben over de ontwikkelingen in het gebied en toekomstgerichte initiatieven kunnen nemen. De bestuurders van deze partijen hebben een bestuursakkoord opgesteld, dat zij voor het einde van dit jaar willen onderteken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet