NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe prijs voor goede Natuur in de straat-initiatieven!

4 nov 2011

Vandaag reikt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor het eerst drie prijzen uit aan bedrijven, overheden of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. De Gouden Zwaluw zal voortaan elk jaar uitgereikt worden.

Vandaag gebeurde dat in het NAi, het Nederlands Architectuurinstituut, in Rotterdam, tijdens de aftrap van de Nationale Campagne 'Natuur in de straat', van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De Gouden Zwaluw, een bronsgouden beeltenis van de gierzwaluw, gemaakt door de kunstenaar Frans van Hintum, is dit jaar uitgereikt aan:

Eneco: deze energieleverancier kreeg de Gouden Zwaluw voor de realisatie van hun kantoor in Rotterdam Alexander, dat met recht het groenste gebouw van Nederland genoemd kan worden. De ontwerper en bouwer van het kantoor heeft uitdrukkelijk opdracht gekregen om de wensen van Eneco ten uitvoer te brengen: een duurzaam en groen gebouw.

Marjo van der Lelie: zij kreeg de Gouden Zwaluw voor haar tomeloze inzet om de gierzwaluw in oude en nieuwe stadswijken van Amersfoort te huisvesten. Haar adviezen over nieuwbouw, renovatie en restauratie stelt steeds meer bouwers en restaurateurs in staat deze prachtige vogel, die afhankelijk is van onze steden, onderdak te verlenen.

Frans en Yvonne Gielissen, samen met tuin- en landschapsontwerpster Maik van Lommel. Zij kregen de Gouden Zwaluw voor hun tuinreservaat in wording. Vara's Vroege Vogels heeft naar Frans voorbeeld Nederlanders opgeroepen hun tuin om te toveren tot een heus reservaat voor dieren en planten: een ecologische hoofdstructuur van stadsnatuur. De make-over van de totaal versteende tuin van Frans en Yvonne tot een groene oase, is een prachtig voorbeeld in het Tuinreservaten-project.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ziet de stad als het meest intensief ingerichte cultuurlandschap van Nederland, waar zowel voor de natuur zelf,als voor de daar wonende mensen,elke ruimte voor groen benut moet worden.
Natuur in de stad betrekt op een ongedwongen manier de jeugd weer bij dit onderwerp, en zorgt daarnaast voor verkoeling, afname van vervuiling, en een toename van het welbevinden van de bewoners.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet