NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

"Wetlands van belang voor mensen"

14 nov 2011

De Flevolandse commissaris van de Koningin Leen Verbeek nam vrijdag deel aan een symposium van het Flevo-landschap over 'Wetlands van Flevoland'. Leen Verbeek sloot het symposium af met een toespraak over 25 jaar Flevo-landschap. Hij liet zich daarbij inspireren door zijn favoriete Wetland in Flevoland: het Horsterwold in de gemeente Zeewolde.

“Wetlands zijn van groot belang voor mensen. Ze brengen de natuur dichtbij de mensen en geven daardoor rust. Internationaal heb ik daarvan veel voorbeelden gezien. Overigens zijn de wetlands in Flevoland een enorme kans in economische zin. Toeristen uit Japan en China kijken hun ogen uit en verbazen zich over de delta-Nederland met alle waterbouwkundige werken en natuurgebieden. In Flevoland kunnen we die belangstelling uitnutten.”

Maatschappelijke rol
Het Flevo-landschap organiseerde ter afsluiting van de viering van zijn 25-jarig bestaan het symposium ‘Wetlands van Flevoland’. Het Flevo-landschap wil met het symposium naast zijn rol van terreinbeheerder ook de maatschappelijke rol van Het Flevo-landschap zichtbaar maken. In het symposium werd aandacht gevraagd voor de zorg voor de wetlands van Flevoland in internationaal perspectief.

Die maatschappelijke en internationale rol blijkt ook uit de samenwerking van Flevo-landschap met het Wereld Natuur Fonds aan de totstandkoming van een consortium van private en maatschappelijke partijen voor de realisatie van het OostvaardersWold.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet