NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regiodirecteur Wilfred Alblas op plek 50 in Duurzame 100

7 november 2011

Wilfred Alblas, regiodirecteur van Natuurmonumenten in Groningen, Friesland en Drenthe, is op plek 50 binnengekomen in de Duurzame 100 van dagblad Trouw.

Bezuinigingen
Alblas heeft deze plek te danken aan zijn initiatief om snel met de landbouw te reageren op de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op natuur. Zijn voorstel voor een gezamenlijk Groenmanifest, waarin is aangegeven welke natuurverbindingen er per se moeten komen, is de basis voor het provinciale beleid in Groningen.

Hans Wijers
Hans Wijers, voorgedragen als nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten, staat op plaats 28 in de Duurzame 100. Volgens de jury gaf Wijers duurzaamheid een plek binnen AkzoNobel, het concern waarvan hij binnenkort afscheid neemt. Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff staat op de 99ste plaats. De Graeff is harder geworden in zijn kritiek op staatssecretaris Henk Bleker en doet voorstellen om aan geselecteerde natuurgebieden voorrang te geven.

Sleutelrol
Met de Duurzame 100 wil dagblad Trouw inzicht geven in de mensen die sleutelrollen spelen in de verduurzaming van ons land. De lijst is voor de derde keer opgesteld. Op nummer 1 staat Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een stichting die Nederland van onderop en vanuit het bedrijfsleven wil verduurzamen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet