NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Intentieverklaring: ‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’ getekend

3 nov

Gisterenmiddag werd tijdens de conferentie ‘Sterke stad, groene stad’ in Amersfoort de intentieverklaring ‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’ getekend tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), Nicis Institute, Vereniging van Nederlandse gemeenten en Entente Florale. Het doel van deze verklaring is om de maatschappelijke en economische waarde van groen de komende jaren stevig op de agenda te zetten.

Andere doelen zijn kennisoverdracht van een ieder die betrokken is bij de openbare ruimte en de instandhouding en uitbreiding van het opgebouwde netwerk.

Activiteiten die onder de noemer ‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’ worden uitgevoerd zijn onder meer:
• Jaarlijkse prijsvraag groenste gemeente (Entente Florale)
• Congres waarin de meest actuele inzichten met betrekking tot groen in de stedelijke omgeving aan bod komen
• Werkbezoek/kennisbijeenkomst voor bestuurders
• Kennisbijeenkomsten professionals
• Communicatie via Entente Florale / De Groene Stad:
- Website
- Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
- Magazine De Groene Stad

Conferentie ‘Sterke stad, groene stad’
Tijdens de conferentie werden de nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en financieren belicht. Namens staatsecretaris Henk Bleker lichtte Directeur Generaal Annemie Burger van het ministerie van EL&I de kabinetsvisie toe op groen in en rondom steden, stadslandbouw en groene innovatie. De economische waarde die het groen vertegenwoordigt werd daarin benadrukt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet