NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bijna 25.000 soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd

10 nov 2011

24.216 soorten dieren en planten worden bedreigd met uitsterven. Dit blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) vandaag presenteert. Van de 61.914 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld hebben onderzocht, zijn er 801 soorten volledig uitgestorven, en komen er 64 niet meer in het wild voor.

Voor de Rode Lijst van 2010 werden nog 55,926 soorten dieren en planten geŽvalueerd. Van dat aantal waren 22,634 soorten bedreigd, 791 soorten waren volledig uitgestorven en 63 soorten kwamen niet meer in het wild voor. Uit de cijfers voor dit jaar blijkt dat het aantal soorten nog steeds achteruit gaat.

Betrouwbare cijfers over het aantal bedreigde soorten zijn volgens wetenschappers van IUCN essentieel om dieren en planten voor uitsterven te behoeden, zegt Jane Smart, directeur van het Global Species Programme van IUCN. Door bescherming op basis van onderzoek is de zuidelijke witte neushoorn, waarvan er aan het eind van de 19e eeuw nog maar 100 over waren, gegroeid naar een huidige populatie van ongeveer 20.000 exemplaren.

Met andere soorten neushoorns gaat het bergafwaarts, zo blijkt uit de IUCN Rode Lijst. Zo wordt de westelijke zwarte neushoorn, een ondersoort van de zwarte neushoorn, op de Rode Lijst van dit jaar zelfs officieel als uitgestorven verklaard. Neushoorns worden ernstig bedreigd door illegale jacht door een groeiende aantal stropers. Daarnaast lijden zij onder een steeds kleiner wordend leefgebied.

Op dit moment loopt ongeveer een kwart van alle zoogdieren het risico op uitsterven, vaak door menselijk toedoen. Voor bijna alle soorten bedreigde dieren, maar ook planten, geldt dat verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijke oorzaak is. Uit het onderzoek van IUCN blijkt dat zoogdieren maar ook reptielen, vissen, amfibieŽn en planten daarnaast vooral worden bedreigd door illegale jacht en handel, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering.

De wetenschappers van de Rode Lijst hebben dit jaar veel werk besteed aan reptielen. Zo blijkt dat maar liefst 40 procent van de landreptielen op Madagaskar met uitsterven wordt bedreigd. Het gaat om verschillende soorten kameleons, gekkoís, hagedissen en slangen.

De IUCN Rode Lijst heeft zich dit jaar ook sterker gericht op planten. Uit het onderzoek blijkt dat een bepaalde soort Taxus, waaruit het medicijn tegen kanker Taxol wordt gewonnen, steeds minder vaak voorkomt. De status van deze conifeer op de Rode Lijst is daarom verslechterd van kwetsbaar naar bedreigd. Oorzaak is overexploitatie door de winning van Taxol, als brandhout en voor veevoer.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet