NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kwaliteitsgids landschappen enthousiast ontvangen

7 nov 2011
Kwaliteitsgids landschappen enthousiast ontvangen
De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen is enthousiast ontvangen door de aanwezigen op het gelijknamige congres. Ruim 100 professionals als projectleiders, adviseurs, landschapsarchitecten, boeren en bestuurders gingen met de gids aan de slag.

Henk Lugtmeijer, voormalig directeur en rentmeester van het Utrechts Landschap opende het congres met een speech waarin hij de gids in historisch perspectief plaatste: "Als hij eerder was verschenen, waren de Uithof en Lunetten nooit gebouwd," stelde hij. Lugtmeijer noemde de kwaliteitsgids spannend en informatief, en is positief over de werking ervan. "Ik denk dat de gidsen een verschil gaan maken."

Gedeputeerde Bart Krol benadrukte het belang van samenwerking tussen alle aanwezige partijen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het ook nu het Rijk zich terugtrekt, het goed komt met onze landschappen: "Het landschap is bij ons, bij u, in goede handen."

Carla Dik-Faber, Statenlid ChristenUnie, Steef Uijttewaal, boer en winnaar van de prijs voor de meest innovatieve varkensstal, Han Lörzing, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit en Joris Hogenboom, directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht gaven in een inspiratiepanel hun eerste reacties en adviezen. Hierbij werd vooral ingegaan op hoe de gids in de praktijk kan werken. Steef Uijttewaal lanceerde het idee van een initiatievenloket bij de provincie.

Alle panelleden gaven aan dat de kwaliteitsgids breed onder de aandacht moet worden gebracht. Bij de afsluiting van het congres werd uit de diverse workshops teruggekoppeld dat er nog wel veel werk te verzetten is: de kwaliteitsgids bestaat uit prachtige boekjes, maar iedereen moet er wel mee aan de slag.

De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen is door de provincie opgesteld om richting te geven aan ontwikkelingen in ons landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet