NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Recreatieondernemer en boer krijgen gelijke kansen

29 nov 2011

Recreatieondernemers en agrariŽrs krijgen gelijke kansen voor een gezonde bedrijfsvoering in en om de EHS. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een voorstel hiervoor van de PVV. Hierdoor is er meer toekomstperspectief voor recreatieondernemers die nu ondernemen in en rondom de Nederlandse natuurgebieden. In oorspronkelijke plannen van de regering werd recreatie niet erkend als een belangrijke speler in het buitengebied en kreeg de sector veel minder ontwikkelingsmogelijkheden.

Behalve de PVV stemden ook VVD, CDA en SGP voor de motie die ruimte biedt voor (verblijfs)recreatie. Tijdens een debat over de plannen van de regering voor de komende jaren op het gebied van de ruimtelijke ordening viel het Kamerlid Jhim van Bemmel (PVV) op dat agrariŽrs in deze plannen wel ontwikkelingsmogelijkheden kregen in en om de EHS, maar recreatieondernemers niet. Hij vroeg daarom aan de minister om een gelijke behandeling voor beide sectoren. In eerste instantie wilde de minister de plannen niet aanpassen, maar na politieke druk vanuit de Tweede Kamer gaat zij dat nu wel doen.

Dankzij deze aanpassing hebben de provincies de mogelijkheid om in de ruimtelijke plannen die zij de komende jaren gaan maken recreatie de status te geven die het verdient. Met deze aanpassing wordt expliciet erkend dat recreatie een belangrijke economische sector is in het buitengebied en bijdraagt aan het creŽren van ruimtelijke kwaliteit. De komende jaren gaat RECRON aan de slag om recreatie ook in de provinciale ruimtelijke ordening plannen een prominente plaats te geven.

bron recron

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet