NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker wil nieuw overleg met provincies over Deelakkoord Natuur

2 dec 2011

Staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) zegde in het Algemeen Overleg van 1 december jl. toe dat hij opnieuw met IPO gaat praten over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Hij noemt het geen nieuwe onderhandelingen, maar een gesprek om het onderhandelingsakkoord ‘nader te duiden’.

Het IPO dringt al twee maanden aan op een gezamenlijke memorie van toelichting op het akkoord, maar Bleker heeft die wens steeds categorisch afgewezen. Eerder deze week concludeerde ook de adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO al dat op korte termijn nieuw overleg nodig is om verschil in interpretatie tussen staatssecretaris en IPO te bespreken. De Kamer citeerde bij voortduring uit de memorie van toelichting van het IPO. Het overleg vindt op korte termijn plaats nog voordat de Tweede Kamer op woensdag 7 december spreekt over de begroting van Bleker. De Kamer wil dan duidelijkheid over de uitleg.

In het Algemeen Overleg deed CDA’er Ger Koopmans een oproep meer BBL-grond (Bureau Beheer Landbouwgronden) aan de provincies ter beschikking te stellen. Helma Lodders (VVD) wilde de provincies juist straffen voor de aankoop van dure grond in het verleden. Volgens haar moeten die bij de afrekening van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) niet worden gecompenseerd. Beiden vonden Henk Bleker niet aan hun zijde.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet