NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO wil duidelijkheid in beleidsvisie veehouderij

2 dec 2011

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) onderschrijft de beleidsvisie veehouderij op hoofdlijnen, maar wil duidelijkheid over de termijn voor de Gezondheidsraad.

Staatssecretaris Bleker publiceerde 23 november jl. de beleidsvisie van het kabinet over grootschalige ontwikkelingen in de veehouderij. Provincies benadrukken dat de beleidsvisie teveel samenhangt met andere dossiers voor een aparte behandeling, te weten: antibiotica, mestbeleid, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Interprovinciaal Overleg stuurde namens de provincies 30 november jl. een brief over haar zorg- en standpunten naar de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie van de Tweede Kamer. In het Algemeen Overleg op 1 dec jl. lijkt de mening van staatssecretaris Bleker nauwelijks gewijzigd.

Standpunten
Naast het benadrukken van het behandelen van de beleidsvisie in samenhang met de dossiers: antibiotica, mestbeleid, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wijst het IPO op de volgende standpunten:

Gezondheidsaspecten
De provincies willen dat er snel duidelijkheid komt over de gezondheidsaspecten en dringen aan op versnelling van het onderzoek door de Gezondheidsraad. Een jaar wachten op dit onderzoek is niet acceptabel, omdat provincies en gemeenten nu gevraagd worden om alle vergunningaanvragen groter dan 300 NGE (Nederlandse grootte eenheid, maat om grootte van agrarische bedrijven met elkaar te vergelijken) aan te houden.

Provincies en gemeenten maken de lokale afwegingen
Daarnaast wil het kabinet een wettelijke voorziening treffen om, wanneer dat nodig mocht zijn vanuit andere dan ruimtelijke overwegingen, een grens te kunnen stellen aan de omvang van bedrijven op een locatie. Een dergelijk voornemen legt ongewenste druk op het werken aan lokale oplossingen. De provincies zijn van mening dat het Rijk zicht moet richten op een goed generiek beleid. Provincies en gemeenten maken juist lokale afwegingen en zoeken maatwerkoplossingen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet