NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurherstel Markermeer-IJmeer 40% goedkoper

29 nov 2011

Het versterken van natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Markermeer-IJmeer kan 40% goedkoper dan gedacht: ten minste 370 miljoen euro minder dan het miljard dat in 2009 werd voorzien. Een kostenbesparing is bijvoorbeeld mogelijk door zandwinning en natuuraanleg op elkaar af te stemmen.

Een aanzienlijk goedkopere aanpak met behoud van ecologische effectiviteit blijkt mogelijk.
? Projecten in en om het Markermeer kunnen gebruik maken van het daar aanwezige zand, terwijl het vrijkomende slib gebruikt wordt voor natuurprojecten en vooroevers.
? Besparing is ook mogelijk door de beperking van zogenaamde ‘luwtemaatregelen’. Dit zijn maatregelen die de vrije beweging van slib tegengaan om daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. Een kleinschaliger aanpak, waarbij synergie gezocht wordt met de benodigde dijkversterking aan de Noord-Hollandse kust, leidt tot kostenbesparing.
? Daarnaast kan de aparte aanleg van zeven diepe slib-bezinkputten, wat ooit nodig leek, worden geschrapt.
? Een laatste besparing levert de combinatie van de aanleg van een grootschalig moerasgebied bij de Houtribdijk en een dijkversterking op die plek die binnenkort nodig is.

Vereisten Natura 2000
Versterking van natuurwaarden is noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van Natura 2000 čn om de verstedelijkingsdruk, vooral van Almere, op te kunnen vangen. Met een eerste stap van 200 miljoen euro kan de neergaande trend mogelijk al worden gekeerd. Dat concludeert de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer WMIJ, een samenwerkingsverband van Rijk en provincies.

WMIJ-directeur Roelof Balk wijst op het belang van een goede fasering: “De totale kosten van het volledig herstel berekenen wij nu op maximaal 630 miljoen euro. Maar de veerkracht van de natuur laat zich moeilijk voorspellen. Wij denken dat een omslag van verslechtering naar verbetering van natuurkwaliteit al mogelijk is bij een investeringsstap van zo’n 200 miljoen euro voor de komende 10 tot 15 jaar. Dat is nog steeds een flink bedrag. Daarom hebben wij ook al ideeën voor de financiering voorgesteld. De zandwinning in het Markermeer biedt bijvoorbeeld een mooi dekkingsperspectief.”

Van belang is ook de synergie tussen ecologie en recreatie. Versterking van natuurwaarden maakt voor recreatie en toerisme op termijn een extra bestedingsimpuls mogelijk van 70 tot 110 miljoen euro per jaar en 1400 tot 2400 arbeidsplaatsen. Een deel van de omzet vloeit als belastingen weer terug in de overheidskas.

Overheden verantwoordelijk
Gedeputeerde Bliek:“Het gebied is heel belangrijk voor de vogeltrek. Het is noodzakelijk om eerst te investeren in het herstel van dit internationaal belangrijke ecologisch systeem. Als de overheden (rijk, regio en lokaal) die verantwoordelijkheid oppakken, zodat het gebied niet op slot gaat, maar zorgen dat er ontwikkeling mogelijk is, kan dat wel eens heel verrassend uitpakken. Dan worden we op termijn verwend met topnatuur in een toch stedelijke omgeving.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet