NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Markermeer-IJmeer: natuur, recreatie en verstedelijking

29 nov 2011

Het Markermeer-IJmeer is een internationaal beschermd natuurgebied. De waterkwaliteit is er nu slecht. Maar voor de toekomst liggen er op recreatief en economisch gebied mooie kansen: ontwikkelingen die het leefplezier van de regio versterken.

Het toekomstbeeld voor het Markermeer en IJmeer is om een aantal redenen een uitzonderlijk plan:

? Ten eerste: voor het eerst in Europa wordt een zeer uitgestrekt watergebied met zijn oevers als één geheel aangepakt. Die omvang is ongekend; tot nog toe verliep natuurontwikkeling meestal via kleinere projecten, die vaak pas in een later stadium bij elkaar een groter geheel vormen.

? Ten tweede: het toekomstbeeld richt zich niet alleen op natuurontwikkeling maar besteedt ook veel aandacht aan de mogelijkheid om de natuur en de ruimte te beleven. De plannen geven gemeenten en ondernemingen armslag om duurzame natuurontwikkeling te combineren met nieuwe investeringen in recreatie en stedelijke ontwikkeling, naast het behoud van de karakteristieke landschappelijke kwaliteit.

? Ten slotte is ook het belang ongekend. Door het Markermeer en IJmeer te zien als het Blauwe Hart van de Randstad ontstaat voor de regio een nieuw perspectief voor plannen op het gebied van natuurbeleving, recreatie en stedelijke kwaliteit.

? Tegelijk kan het gebied een versterking vormen van de gehele noordelijke Randstad. Dit sluit aan bij de ambitie om de noordelijke Randstad verder te ontwikkelen tot een internationaal concurrerende metropool.

Vervolgtraject
In 2012 werkt de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer de plannen uit. De resultaten van de onderzoeken worden meegenomen in de ruimtelijke plannen van het Rijk, de provincies Flevoland en Noord-Holland en een groot aantal gemeenten. Eind 2012 stelt het kabinet een concept-Rijksstructuurvisie vast voor het gebied Amsterdam - Almere - Markermeer.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet