NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestrijdingsmiddelen nog steeds risico in Overijssel

2 dec 2011

In de afgelopen 15 jaar zijn in Noordoost Nederland de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen met 80 tot 90 procent afgenomen. Dit komt door het gebruik van andere minder schadelijke middelen en een afname van het gebruik. Dat is goed nieuws.

In de afgelopen 15 jaar zijn in Noordoost Nederland de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen met 80 tot 90 procent afgenomen. Dit komt door het gebruik van andere minder schadelijke middelen en een afname van het gebruik. Dat is goed nieuws. Bestrijdingsmiddelen vormen echter ook in Overijssel nog steeds een risico voor drinkwaterwinning en waterleven. In Overijssel komen in 30-40 procent van de metingen in grond- en oppervlaktewater nog teveel bestrijdingsmiddelen voor. Vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw is nog een risico. Het 14e Overijssels Feit gaat in op enkele uitkomsten van een recent verschenen bestrijdingsmiddelenonderzoek in de vier noordelijke provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet