NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ridderorde voor Ultsje Hosper

23 nov 2011

Ultsje Hosper uit Ureterp is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Commissaris van de Koningin John Jorritsma spelde hem gisteren de bijbehorende versierselen op. Dit gebeurde bij het afscheid van Hosper als directeur van It Fryske Gea.

Natuur en landschap
Hosper kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor natuur en landschap in Fryslân. Hij was onder meer actief voor de Atelierraad, Water Natuurlijk Fryslân, de bestuurscommissie Swette-de Burd, de Fûgelhelling Oerterp en de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten. Hosper werkte 32 jaar bij It Fryske Gea. Sinds 1997 was hij daar directeur.

Jorritsma benadrukte dat Hosper in al die clubs integer, met wijsheid, met zelfreflectie, kritisch, maar ook met humor en vooral op syn Frysk zijn bijdrage leverde. ,,Je straalt altijd een passie voor de natuur uit.''


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet