NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bevriezen tarieven agrarisch natuurbeheer 2012 onvermijdelijk

25 nov 2011

Een korte reactie naar aanleiding van de opinie van Jos Roemaat in het Agrarisch Dagblad en het weekblad Nieuwe oogst. Roemaat betoogt dat het Agrarisch natuurbeheer vraagt om een betrouwbare overheid en hij maakt bezwaar tegen het feit dat alle provincies de tarieven voor het agrarisch natuurbeheer voor 2012 hebben bevroren.

Vooropgesteld: niemand is gelukkig met de genomen maatregel, zeker de provincies niet. Maar de huidige economische situatie dwingt tot maatregelen. Als de rijksmiddelen opdrogen kan niet simpelweg van de provincies Ė die zelf met honderden miljoenen worden gekort - worden verwacht dat ze het grote financiŽle gat dat daardoor ontstaat, opvullen.

Bij agrarisch natuurbeheer gaat het om een subsidiebeschikking, niet om een contract. Volgens de (toelichting bij de) subsidieregeling SNL wordt de jaarvergoeding ieder jaar opnieuw bepaald, niet alleen voor nieuwe subsidies maar ook voor lopende subsidies. Zo wordt bewerkstelligd dat de beheerder gedurende de zes beheerjaren zoveel als mogelijk marktconforme jaarvergoedingen krijgt. Provincies zijn niet verplicht de tarieven te verhogen, alleen - zo staat het in de regeling - om ze jaarlijks vast te stellen. Dat ze de afgelopen twee jaar, sinds de invoering van SNL voor het agrarisch natuurbeheer, wel marktconform zijn gehanteerd, wil niet zeggen dat er geen omstandigheden kunnen zijn die voor dit jaar een andere keuze rechtvaardigen.

Dat de alternatieve bezuinigingsvoorstellen van de koepels nu niet zijn overgenomen heeft alles te maken met de voorbereidingstijd voor de aanvraagperiode. Besluiten daarover worden elk jaar uiterlijk op 1 oktober genomen. Het voorstel van de koepels, overigens geen uitgewerkt voorstel maar een suggestie, werd gedaan in september, toen een tijdige uitwerking niet meer haalbaar was. Wel is afgesproken dat het voorstel van de koepels voor volgend jaar wordt onderzocht.

Tot slot: van achteruitgang van de vergoedingen voor het agrarisch natuurbeheer is geen sprake. De tarieven zijn bevroren op het niveau van 2011. Gezien de omstandigheden, de sterk dalende rijksmiddelen voor natuur die niet bevroren zijn maar waarop tweederde deel van het budget wordt bezuinigd, mag enig begrip worden verwacht voor de genomen maatregelen, hoe pijnlijk ze ook zijn.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet