NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Resultaten telling grote zoogdieren met helikopter Oostvaardersplassen

25 nov 2011

Op 25 en 26 oktober heeft Staatsbosbeheer met hulp van de Koninklijke Luchtmacht met een helikopter de grote zoogdieren geteld die in natuurgebied de Oostvaardersplassen leven. Na drie vluchten zijn er door drie onafhankelijke waarnemers 3300 edelherten, 360 Heckrunderen en 1150 konikpaarden in het gebied geteld. Op basis van deze aantallen kunnen onder andere uitspraken worden gedaan op populatieniveau over ontwikkelingen in de tijd en de omvang van geboorte en sterfte.

Dit zijn afgeronde getallen. Voor de Heckrunderen en konikpaarden zijn de uitkomsten in lijn met eerdere tellingen van de populatie. Voor de edelherten ligt het aantal hoger. Door de ongereptheid en ontoegankelijkheid van het gebied en het gedrag van de edelherten bestond al het vermoeden dat het aantal edelherten hoger ligt dan uit eerdere grondtellingen is gebleken.

Iedere teller heeft tijdens een vlucht dieren geteld als ze in kleine groepen voorkwamen en geschat als zij in grote groepen samen liepen. In een aantal gevallen zijn de geschatte aantallen ook nog getoetst met behulp van foto's. De tellingen zijn over het algemeen goed verlopen. Er was wel sprake van enige mate van verstoring, maar die wordt in deze tijd van het jaar als acceptabel beschouwd. Staatsbosbeheer benadrukt dat ook deze telling een schatting is. Het is onmogelijk om precies op het dier nauwkeurig te weten hoeveel wilde dieren in het uitgestrekte natuurgebied leven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet