NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bouwen in Limburgs' buitengebied kan sneller

25 nov 2011

De Provincie Limburg krijgt binnenkort minder bemoeienis met plannen voor het bouwen buiten de bebouwde kom. Tot nu toe beslist de Provincie mee over of het kan Ún hoe een plan uitgevoerd moet worden. Dat gaat veranderen, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. De Provincie kijkt nog steeds mee of er op een bepaalde plek gebouwd kan worden, maar als dat planologisch akkoord is, kunnen gemeente en initiatiefnemer de rest zelf regelen. Dit leidt tot snellere procedures, en dat is prettiger voor iedereen.

Voorwaarden
Het is niet zo dat nu zomaar ineens alles kan in het buitengebied. De Provincie bekijkt nog steeds of een bouwplan voor een bepaalde plek buiten de bebouwde kom planologisch verantwoord is. Het Limburgs Kwaliteitsmenu, zoals de regeling heet, heeft onder meer als voorwaarde dat de gemeente ervoor moet zorgen dat voorstellen worden ingediend bij een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Deze bekijkt onder andere of de initiatiefnemer voldoende investeert in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zoals de aanleg van nieuwe natuur, landschap of het opruimen van in onbruik geraakte bebouwing.

Evaluatie
Afgelopen week ontvingen de Limburgse gemeenten een brief over de aanpassingen in het Limburgs Kwaliteitsmenu. Nieuw hierin is ook dat de Provincie jaarlijks samen met de gemeente de toepassing van de afspraken evalueert. Daarbij is vooral belangrijk dat er voldoende ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied is gerealiseerd. Als dat zo is, kunnen gemeenten zelf het Limburgs Kwaliteitsmenu goed blijven uitvoeren. Zo blijft het de gezamenlijke zorg van gemeenten en Provincie dat het Limburgse buitengebied de kwaliteit houdt, die het verdient, aldus Van der Broeck.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet