NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Internationaal actieplan bescherming trekvogels unaniem aanvaard

24 nov 2011

Vandaag is tijdens de ‘Convention on Migratory Species’ in Bergen, Noorwegen, door 116 landen unaniem een resolutie voor betere bescherming van trekvogels aangenomen. De resolutie richt zich vooral op vogels als tapuit, gele kwikstaart, fitis, zomertortel en koekoek. Europese broedvogels die overwinteren in Afrika. Er komt nu een internationaal actieplan om de bescherming van deze vogels langs de hele trekroute te verbeteren. De door Ghana ingediende resolutie is een initiatief van BirdLife International, Vogelbescherming Nederland en de Britse RSPB.

Vogelbescherming Nederland, de Britse vogelbescherming RSPB en andere Europese en Afrikaanse partnerorganisaties van BirdLife International hebben de internationale top over de bescherming van migrerende dieren aangegrepen om te pleiten voor betere bescherming van zangvogels en aanverwante soorten op hun trekroutes. Voor deze bedreigde groep ontbrak nog altijd een internationaal beschermingskader. Dankzij deze lobby diende de regering van Ghana een resolutie in voor een betere bescherming van trekkende zangvogels. Prof. Oteng-Yeboah, vertegenwoordiger van de Ghanese regering: “Zangvogels komen wijd verspreid voor in het landschap, en daarom is er voor hun bescherming een andere benadering nodig dan bijvoorbeeld watervogels. In dit actieplan kunnen we deze benadering nu verder vormgeven”. De Conventie, waar 116 landen vertegenwoordigd zijn, heeft aan deze oproep gehoor gegeven; het voorstel voor de ontwikkeling van een actieplan is unaniem aangenomen en zal door de Zwitserse overheid gefinancierd worden.

Miljoenen trekvogels maken twee keer per jaar de reis van Europa naar Afrika en weer terug. Zo vliegt een fitis, die 10 gram weegt, twee keer per jaar ruim 5.000 km heen en weer tussen ons land en Afrika. Elk jaar komen er minder trekvogels terug. Dit is onder andere te wijten aan veranderend landgebruik in zowel Europa als Afrika maar ook aan de gevaren waaraan trekvogels tijdens hun trektocht worden blootgesteld zoals de jacht rond de Middellandse zee. “Zonder internationale samenwerking zal het aantal trekvogels de komende jaren nog sterker achteruitgaan. Het is dan ook geweldig dat de Conventie nu het mandaat heeft gegeven voor de ontwikkeling van dit actieplan. Vogelbescherming en andere BirdLife partners zullen de landelijke overheden daarbij ondersteunen” aldus Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland.

Een goed voorbeeld van effectieve samenwerking vormt het project ‘Living on the Edge’. In dit project, gesteund door de Nationale Postcode Loterij, werken vier Afrikaanse landen samen met Vogelbescherming Nederland aan het herstel van leefgebied voor vogels in combinatie met verbetering van het levensonderhoud van de plattelandsbevolking in de Sahel. Tijdens de bijeenkomst in Bergen leverde ‘Living on the Edge’ inspiratie aan de deelnemende regeringsvertegenwoordigers.

De ‘Convention on Migratory Species’ omvat internationale afspraken over bescherming van migrerende diersoorten, van watervogels en walvissen tot zeeschildpadden en gorilla’s.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet