NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Werkboek Ruimtelijke Kwaliteit voor steden en dorpen Overijssel

2 dec 2011

Met het werkboek Ruimtelijke Kwaliteit Stedelijke Omgeving is er nu ook een inspiratieboek voor gemeenten, waterschappen, corporaties en marktpartijen in Overijssel om in stedelijk gebied aan de slag te gaan met ruimtelijke kwaliteit.

Geen nieuw beleid, wel inspiratie
Jolande Scholten, teamleider Ruimte bij de provincie Overijssel, heeft het eerste exemplaar op 17 november aangeboden aan de wethouders Ilona Lagas (Ommen) en Pim Koegler (Dinkelland). Beide wethouders gaven aan verheugd te zijn met het vertrouwen dat de provincie hiermee geeft aan de gemeenten. Het werkboek biedt immers wel inspiratie, maar geen nieuwe beleidskaders.

Het werkboek is een initiatief van de provincie en biedt praktijkvoorbeelden en handvatten om te sturen op ruimtelijke kwaliteit in stedelijke omgeving. Dertien gemeenten, een projectontwikkelaar en een waterschap en de provincie hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het formuleren van uitgangspunten van het werken met ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke omgeving. Belangrijker nog is dat in de bijeenkomsten en het werkboek praktische tips en voorbeelden zijn uitgewisseld

Sturen op kwaliteit
Het werkboek is een uitwerking van de Omgevingsvisie Overijssel waarbij sturen op kwaliteit centraal staat in plaats van sturen op kwaniteit (vierkante meters of hectares). Het boek illustreert volgens Jolande Scholten het beleid om bij ontwikkelingen uit te gaan van de eigenheid en onderscheidendheid van steden en dorpen. We willen geen eenheidsworst, Staphorst moet niet te veel op Tubbergen gaan lijken en Enschede niet op Zwolle.

De provincie wil het werkboek graag blijven aanvullen met voorbeelden uit de praktijk van de gemeenten, waterschappen, corporaties en projectontwikkelaars. Heeft u een voorbeeld dat anderen kan inspireren?

Meld dit dan bij Hanneke Spiertz, h.spiertz@overijssel.nl of tel. 038 4998095

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet