NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Time-out in overleg onderhandelingsakkoord natuur

23 dec 2011

Deze maand vindt geen overleg meer plaats tussen staatssecretaris Bleker en het IPO over de decentralisatie van het natuurbeleid nu naast de Tweede Kamer slechts zeven provincies hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord. In januari wordt de balans opgemaakt.

Bij de besluitvorming in Provinciale Staten de afgelopen weken zijn in een aantal provincies randvoorwaarden verbonden aan het instemmende besluit. De drie Noordelijke provincies en Noord-Brabant wezen het akkoord af. In Flevoland is de besluitvorming aangehouden, nadat een overleg tussen het college van GS en staatssecretaris Bleker op dinsdag leidde tot een voorstel voor een bindende bemiddeling over het project Oostvaarderswold. Het kabinet moet overigens nog met dat voorstel instemmen.

Bij de stemmingen in de Tweede Kamer werd de provincies dinsdag 20 december nog wat extra financiŽle ruimte geboden. Zo is een motie aangenomen van de Kamerleden Ger Koopmans (CDA) en Stientje van Veldhoven (D66) om de BBL-grond, die niet voor rijksverplichtingen hoeft te worden aangewend, toe te voegen aan het volume ruilgronden in het onderhandelingsakkoord. Volgens berekeningen van het IPO gaat het daarbij om ruim 3000 hectare.

De aanvaarde motie van Elbert Dijkgraaf (SGP), mede ondertekend door Koopmans, leidt tot een extra inkrimping van de Dienst Landelijk Gebied, oplopend naar 15 miljoen euro per jaar. Dit budget wordt bestemd voor hydrologische maatregelen en kan de problemen bij de financiering van de Programmatische Aanpak Stikstof iets verkleinen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet