NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Crisis- en herstelwet permanent

23 dec 2011

De Crisis- en herstelwet (Chw) wordt permanent. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het wetsvoorstel wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer. De Chw, die een tijdelijk karakter had en oorspronkelijk tot 1 januari 2014 zou gelden, wordt voor onbepaalde tijd verlengd.

Voorts zijn in het wetsvoorstel enkele zogenoemde 'quick wins' opgenomen, zoals de mogelijkheid om onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken en een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. Dat laatste kan bijvoorbeeld bijdragen aan het benutten van leegstaande kantoren voor andere functies. De Chw gaat uiteindelijk op in de Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht. Het kabinet heeft gekozen voor het nu permanent maken van de Chw met het oog op de continu´teit voor initiatiefnemers, bedrijfsleven en bestuursorganen.

De Chw dateert van maart 2010. De Chw biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet