NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming tekent Convenant Vogelaanvaringen niet

20 dec 2011

Vogelbescherming Nederland heeft in een brief aan staatssecretaris Atsma laten weten het Convenant over vogelaanvaringen bij Schiphol niet te zullen tekenen. Vogelbescherming is van mening dat het convenant te eenzijdig inzet op reductie van het aantal ganzen door middel van afschot. Deze eenzijdige benadering kan mogelijk zelfs leiden tot een hogere kans op een vogelaanvaring.

Schieten kan leiden tot onvoorspelbare vliegbewegingen van ganzen en daarmee tot een hoger risico op vogelaanvaringen. Vogelbescherming is van mening dat andere maatregelen uit het convenant veel meer ingezet zouden moeten worden. Met name het beperken van voedsel voor ganzen rond Schiphol en het inzetten van radarsystemen die vliegbewegingen van vogels zien, dragen bij aan structurele oplossingen.

Aanpassingen in het landgebruik rondom Schiphol zijn van groot belang. Een belangrijke reden voor de grote aantallen ganzen rondom Schiphol zijn de voedselrijke akkers en graslanden in de directe omgeving van de luchthaven. Indien dit niet wordt veranderd, zullen ganzen als een magneet aangetrokken blijven tot Schiphol. Vooral tijdens de oogstperiode en in de winter. Dit kan opgelost worden door restanten van de oogst snel onder te ploegen, het verbouwen van andere gewassen die geen ganzen aantrekken of een andere gansonvriendelijke inrichting van dit gebied.

Vogelbescherming zal wel blijven deelnemen aan de Regiegroep Vogelaanvaringen waarin oplossingen voor het probleem worden besproken. De organisatie brengt daar kennis en expertise in.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet