NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra natuurcompensatie voor bredere A6 in Flevoland

16 dec 2011

De provincie Flevoland gaat 7,5 hectare extra natuur compenseren voor de verbreding van de A6. Rijkswaterstaat heeft hierom gevraagd en Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd.

De provincie heeft al een contract met Rijkswaterstaat over het compenseren van 133 hectare natuur voor verbreding van de A6. Door de verbreding van deze snelweg gaat een stuk Natura 2000-natuur verloren. Rijkswaterstaat is verplicht die natuur in de directe omgeving te compenseren. Die compensatie vindt plaats in het plangebied van het OostvaardersWold.

Oorzaak: wijziging tracÚ
Door een kleine wijziging van het tracÚ van de A6 op de plaats van het Zilverstrand in Almere blijkt dat 7,5 hectare extra natuurcompensatie nodig is. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan de provincie gevraagd of dat ook in het OostvaardersWold kan worden gecompenseerd. Het college van GS heeft daarmee ingestemd. Rijkswaterstaat betaalt de provincie 1,4 miljoen euro voor de realisatie van dit stukje compensatienatuur.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet