NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeearenden bouwen enorm nest in de Biesbosch

21 dec 2011

Wat boswachters van Staatsbosbeheer in de Biesbosch hebben voorspeld is uitgekomen. Een paartje zeearenden heeft zich in het natte natuurgebied gevestigd. Het stel heeft een enorm nest gebouwd in een populier vlakbij het water. "We hoopten hier al jaren op" zegt Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. "Door de vele natuurontwikkelingsprojecten is de Biesbosch de laatste jaren flink uitgebreid. Het zoetwatergetijdengebied is daardoor dus een aantrekkelijke plek geworden als jacht- en broedgebied voor de zeearend." Om de rust rondom het nest te vergroten heeft Staatsbosbeheer enkele kreken met drijvende balken afgesloten en voorzien van bebording. Dit is het vijfde gebied in Nederland waar zeearenden een nest bouwen. Het is een teken het goed gaat met de natuurontwikkeling in deze gebieden. Boswachter Thomas van Es: 'We hebben ze de hele zomer al samen zien optrekken, het is dus echt fantastisch dat ze nu fanatiek samen een nest aan het bouwen zijn'.

Rust
Zeearenden hebben in deze periode rust nodig. "Als Staatsbosbeheer niets doet betekent dat sowieso het mislukken van deze broedpoging" verduidelijkt Van der Es. " De forse roofvogels bouwden hun nest immers pal boven een kanoroute. In deze fase zijn de roofvogels namelijk zeer gevoelig voor verstoring." Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat de machtige roofvogels op een andere locatie zouden gaan broeden. De kreek die daarvoor in een eerder stadium werd afgesloten zal weer voor de kanovaarders worden vrijgegeven. Medewerkers van Staatsbosbeheer, aangevuld met Buitengewone Opsporingsambtenaren zullen de komende tijd intensiever het paartje zeearenden in de gaten houden. Voordat het nieuws bekend werd zijn medegebruikers zoals het drinkwaterbedrijf, Defensie, rondvaartbedrijven en kanoverenigingen van deze maatregelen op de hoogte gesteld.

De vliegende deur in Nederland
De 'vliegende deur', zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, heeft zich op eigen kracht weer gevestigd in Nederland. Eerst als wintergast, maar sinds 2006 ook als broedvogel. Het eerste broedpaartje koos daarvoor de Oostvaardersplassen. Daarna volgde ook nog andere natuurgebieden die Staatsbosbeheer onder de hoede heeft, zoals het Lauwersmeer en het Roggebotse bos.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet