NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht onderschrijft onderhandelingsakkord IPO-Rijk

20 dec 2011

Meer natuurgebieden met meer recreatiemogelijkheden in het buitengebied. De provincie Utrecht gaat er samen met haar partners voor zorgen dat er op sommige plaatsen in het landelijk gebied natuur wordt gerealiseerd en beschermd.

Op andere plekken krijgt landbouw voorrang of wordt gekozen om landbouw en recreatie te integreren. Provinciale Staten hebben vorige week ingestemd met het 'onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur'. Hierin worden afspraken gemaakt over wie in de nieuwe situatie verantwoordelijk is voor de aankoop en beheer van natuur. Het Rijk draagt dit over aan de provincie.

'Akkoord van Utrecht'
De provincie heeft, eerder dit jaar al, afspraken gemaakt over de inrichting van het landelijk gebied. In dit 'Akkoord van Utrecht' zijn alle partners in het dit gebied aangesloten. Het geld van het Rijk is in combinatie met aanvullend provinciaal geld uit het vernieuwde programma Agenda Vitaal Platteland voldoende om de ambities zoals ze in dit akkoord staan omschreven, te realiseren.

Ambities
Gedeputeerde Bart Krol: "Eindelijk kunnen we in het landelijk gebied weer aan de slag met natuur en recreatie voor de Utrechtse inwoners. Wij zijn nu volledig verantwoordelijk voor de bijzondere en unieke landschappen en natuur in onze provincie. De afgelopen decennia is al ruim 30.000 hectare natuur ontwikkeld. Nu gaan we nog 1500 hectare natuur veiligstellen. Ook gaan we in het landelijk gebied weer volop inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en creatieve initiatieven voor recreatie. Wij nemen als provincie graag die verantwoordelijkheid op ons. De afgelopen jaren hebben wij succesvol samengewerkt in het landelijk gebied. De financiŽle middelen van het Rijk zijn in combinatie met onze provinciale gelden, voldoende om alle gedeelde ambities in het landelijk gebied waar te maken. Dat is iets waar we trots op kunnen zijn!"


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet