NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanhang natuurclubs daalt tot niveau 2000

18 dec 2011

De totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties is in 2011 gedaald tot het laagste aantal in meer dan tien jaar. Dat is de uitkomst van onderzoek ‘De Vroege Vogels Parade’ door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels, dat zondag gepresenteerd werd. Van de grootste organisaties zijn alleen het Wereld Natuur Fonds en de 12 Landschappen gegroeid. Bij Natuurmonumenten is het verlies kleiner dan de afgelopen jaren, maar toch zegden ook dit jaar bijna 40.000 mensen hun lidmaatschap op (- 5,2%). Ooit was de grote terreinbeheerder bijna 1 miljoen leden groot, maar daarvan is zij nu een kwart kwijt en daarmee terug op het niveau van 1994.

Organisatie: Aantal leden (Verschil 2010)
1. Wereld Natuur Fonds: 915.000 (5.000)
2. Natuurmonumenten: 727.500 (-39.500)
3. Greenpeace: 475.000 (-27.000)
4. De 12 Landschappen: 308.614 (8.151)
5. Dierenbescherming: 186.586 (-9.516)
6. International Fund for Animal Welfare (NL) : 169.852 (-6.549)
7. Vogelbescherming: 152.659 (-46)
8. WSPA (NL) : 133.015 (4.515)
9. Stichting AAP: 128.433 (2.904)
10. Milieudefensie: 82.454 (-2.455)

Opgeteld hebben de ruim honderd landelijke organisaties nu 3.883.108 leden of donateurs, 79.042 minder dan een jaar terug. De economische crisis wordt veel genoemd als oorzaak van de verliezen, maar ook de verminderde aandacht voor natuur en milieu spelen een rol hierin.


Tendensen in 21 jaar onderzoek
Vroege Vogels Eindredacteur Joost Huijsing: “Eigenlijk was het totaal vanaf het jaar 2001 vrij stabiel. Geen grote verliezen, geen grote winst, maar het lijkt nu op een glijvlucht naar beneden. Bij onze eerste peiling in 1991 waren er 2,3 miljoen betalende aanhangers. Vanaf dat moment is er dertien jaar lang continu een grote groei geweest. In 2003 bereikte de aanhang zijn top, met ruim 4,1 miljoen leden en donateurs. Sindsdien gaat het neerwaarts. Toch blijft ‘groen’ een grote steun houden. In de politiek wordt wel gesuggereerd dat de interesse in natuur en milieu weinig meer voorstelt, maar het aantal leden in deze sector is nog altijd meer dan tien keer zo groot als alle leden van politieke partijen in Nederland bij elkaar.”

De verliezers van 2011
Duurzaamheidscentrum De Kleine Aarde en Jongerenorganisatie Wildzoekers stonden vorig jaar nog in de ‘subtop’ maar zijn per 1 januari j.l. opgeheven. Dat alleen al verklaart het verlies van 13.667 aanhangers in de ‘Vroege Vogels Parade’. De Bomenstichting leek dezelfde weg te gaan, maar waarschijnlijk kan die in een andere vorm blijven bestaan, zonder geld en zonder kantoor, maar met nieuw idealisme en behoud van een paar duizend donateurs. Andere organisaties in de rode cijfers zijn Een Dier Een Vriend (- 14,3%), Ecomare (- 14,0%), NIVON (-7,2%), Greenpeace (-5,4%), Dierenbescherming (-4,8%).

Groene succesnummers
Voor de meeste organisaties is een stabiele aanhang dit jaar al reden tot vreugde. Er zijn slechts enkele die substantieel groeien. In absolute cijfers zijn de 12 Landschappen de grootste stijgers met 8.151 donateurs erbij, dat is een groei van 2,7%. Andere groene groeiers zijn Vier Voeters (+13,1%), Wakker Dier (+ 9,3%), Partij voor de Dieren (+ 6,1%), WSPA (+3,5%) en Stichting AAP (+2,3%).

Sprookje van WNF De opmars van het Wereld Natuur Fonds lijkt niet te stuiten. Zij blijft groeien, zelfs nu de organisatie met de plannen voor de aanleg van het Oostvaarderswold de politiek trotseert en zich feller opstelt. Verheugend daarbij is dat de belangrijkste stijging in de jeugd zit: de Lifeguards (voor jongeren vanaf 12 jaar) groeien het hardst.


Het verhaal van de dubbeltellingen
Een jaarlijks punt van kritiek op dit Vroege Vogels-onderzoek is dat de aantallen van de verschillende organisaties bij elkaar op worden geteld. Dat zou, in verband met dubbellidmaatschappen, niet verantwoord zijn. Joost Huijsing: “Er zijn wel mensen die van twee of meer van de genoemde clubs lid zijn, maar dat zijn er veel minder dan je denkt. Naar schatting zijn niet meer dan zo'n 100.000 mensen lid van drie of meer van de organisaties die wij onderzoeken. Gemiddeld is men lid van iets minder dan twee. Daar staat tegenover dat een lidmaatschap echt gezien wordt als iets van het hele gezin. Uit ander onderzoek blijkt dat twee keer zoveel mensen opgeven lid van Natuurmonumenten te zijn dan het werkelijke ledenaantal. Bij doorvragen blijkt dan dat 'gezinslidmaatschap'. Bovendien zijn in de Vroege Vogels-tellingen alleen de grote en landelijke organisaties onderzocht. Als je ook plaatselijke verenigingen meetelt dan blijkt dat bijna 50% van de Nederlanders aangesloten is. Veel meer nog dan de ruim 4 miljoen die wij noemen.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet