NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Behandeling begroting natuur in de Tweede Kamer

16 dec 2011

In de Tweede Kamer werd door de Partij voor de Dieren in de tweede termijn van de begrotingsbehandeling een motie van wantrouwen ingediend tegen staatssecretaris Bleker. Alleen de indieners steunden deze motie. De stemmingen over de ingediende moties vindt dinsdag 20 december plaats.

De tweede termijn van de begrotingsbehandeling stond het debat opnieuw in het teken van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. De Kamer wilde onder meer van de staatssecretaris weten hoe hij zal optreden als niet alle provincies instemmen met het akkoord over natuur: ‘Na de Kerst, als iedereen weer fris is, maken we de balans op’, aldus Bleker. In de ogen van Kamerlid Ger Koopmans zijn er vier mogelijkheden. ‘De eerste is meer geld, maar dat is theorie, want dat is er niet. De tweede is om weer aan tafel te gaan met de staatssecretaris. Met lege handen? Met een nieuwe opdracht? De CDA-fractie zegt nee. De derde is om te stoppen met de decentralisatie, daar kiezen wij absoluut niet voor, omdat het een goed idee is om de provincies die dicht bij de grond staan, daartoe de mogelijkheid te geven. De vierde is om door te gaan met de provincies die wel willen en die gebruik willen maken van de extra middelen die worden gecreëerd.’ Koopmans diende een motie in die optie vier als strekking had, maar houdt deze aan na de toezegging van Bleker om het ‘inhoudelijke bod uit het akkoord gestand te doen in de richting van provincies die het akkoord wel onderschrijven. Afwijzen van het akkoord brengt niet de zilvervloot’, aldus de staatssecretaris.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet