NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht gaat voor behoud en beleefbaarheid van historische buitenplaatsen

13 dec 2011

De provincie Utrecht maakt zich sterk voor behoud en beleefbaarheid van historische buitenplaatsen
Vandaag presenteert Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015. De provincie richt zich op het behoud en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuur historisch erfgoed. De buitenplaatsen zijn een speerpunt in het cultureel erfgoedbeleid van de provincie.

Van de ruim 600 buitenplaatsen in Nederland liggen er 270 in de provincie Utrecht. De monumentale huizen, die een harmonieus geheel vormen met omliggende tuin of park, zijn heel beeldbepalend voor de provincie. Voorbeelden zijn het Zeisterslotcomplex of de buitenplaatsen langs de Vecht met hun theekoepels. Veel komen voort uit Middeleeuwse kastelen en ridderhofsteden.

Onvervangbaar erfgoed
De provincie heeft veel waardevol cultuurhistorisch erfgoed en de publieke belangstelling hiervoor is groot en groeit nog steeds. Gedeputeerde van Cultuur Mariėtte Pennarts-Pouw: "De aanleg van buitenplaatsen heeft destijds veel geld en inspanning gekost. Deze eeuwenlange investering heeft onvervangbare natuur- en cultuurwaarden opgeleverd, maar het vergt wel intensief onderhoud en specifieke kennis. Vooral het historische groen, dat geen directe inkomsten oplevert, is kwetsbaar en raakt verwaarloost. Door herbestemming en het zoeken naar inkomsten is de druk op juist deze (nog) niet bebouwde ruimten op en rond de buitenplaats hoog."

Beleefbaar
In maart 2012 start het landelijk jaar van de Historische Buitenplaatsen op buitenplaats kasteel Amerongen. Om de buitenplaatsen beleefbaar te maken gaan de toegangsdeuren vaker open en komen er bijvoorbeeld meer wandel- en fietsroutes. Maar de toegankelijkheid wordt ook vergroot met mobiele applicaties, onderwijsprogramma's en bundeling van informatie op internet.

Samenwerken
De provincie werkt in deze uitvoeringsagenda nauw samen met de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), de gemeenten, ondersteunende organisaties en de buitenplaatseigenaren en -beheerders, waaronder Het Utrechts Landschap (HUL). Als mede-eigenaar van de agenda bieden zij de buitenplaatsen ook na 2015 een duurzame toekomst.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet