NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg faunapassage onder de A12 bij Bodegraven halverwege

9 dec 2011

Vrijdagmiddag 9 december is de het eerste deel van de faunapassage A12 –Wiericke geopend. Een faunapassage is een tunnel voor dieren. Met de faunapassage ontstaat een robuuste verbinding tussen twee belangrijke natuurgebieden, namelijk de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. Zeer recent is de eerste fase onder de noordbaan van de A12 richting Den Haag afgerond. De passage onder de zuidelijke rijbaan van de A12 richting Utrecht volgt in 2012.

De provincie Zuid-Holland probeert versnippering van natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur (EHS) tegen te gaan. De EHS is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden, waardoor hun overlevingskansen toenemen.

Verbinding
De A12 vormt een barrière in de verbinding tussen twee belangrijke natuurgebieden, namelijk de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. “Met de realisatie van deze faunapassage een duurzame bijdrage wordt geleverd aan een verbinding van twee robuuste natuurgebieden van internationale betekenis”, zegt Han Weber, gedeputeerde Groen van Zuid-Holland. “We willen de komende jaren de inrichting van de verbinding afronden, zodat er een echte verbinding ontstaat.”

De tunnel voor dieren is 3,5 meter in doorsnee en 8 meter lang. De provincie Zuid-Holland zal in om de komende jaren de inrichting van de verbinding afronden. De verwachting is dat onder andere de otter, de bever, de Noordse woelmuis, de poelkikker en de kamsalamander van de faunapassage gebruik zullen gaan maken.

Werk met werk
Rijkswaterstaat is eind 2010 gestart met de wegverbreding van de A12 tussen Gouda en Woerden van drie naar vier rijstroken. Hierdoor verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid. De aanleg van de faunapassage A12 – Wiericke wordt in het werk van de verbreding meegenomen. Dit is niet alleen kosteffectief, maar zo wordt ook de overlast voor weggebruikers en omwonenden beperkt. In samenwerking met gemeente, waterschap en met name Rijkswaterstaat heeft de provincie Zuid-Holland goede afspraken gemaakt over deze werk-met-werkaanpak.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet