NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk geeft duidelijkheid over natuurprojecten Zuid-Hollandse Delta

9 dec 2011

De meeste Deltanatuurprojecten kunnen worden afgerond. Dat is de conclusie die Han Weber, gedeputeerde Groen en Water van Zuid-Holland trekt uit de brief van staatssecretaris van Economie, Landbouw & Innovatie, Henk Bleker. Hierin geeft de staatssecretaris aan welke gebieden bijdragen aan het behalen van Europese doelen zoals Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water of als er internationale afspraken van kracht zijn.

Volgens Bleker is de ontpoldering van de Zuiderdieppolders (Oost en West), de polder Zuidoord en de Leenheerenpolder niet noodzakelijk voor het realiseren van de internationale doelen. Wel noodzakelijk voor de realisatie van de Natura 2000 doelen zijn de projecten Beningerwaard / buitengorzen van de Beningerwaard (gemeente Bernisse); de Leenheerengorzenpolder / buitengorzen van de Leenheerenpolder (gemeente Korendijk); de Crezeepolder bij Ridderkerk en het deel van de Noordrand van Goeree dat nodig is voor de zoetwatervoorziening. Deze zoetwatervoorziening wordt aangelegd voor de inname van landbouw- en drinkwater als de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet.

De provincie Zuid-Holland is blij dat hierdoor de meeste Delta-natuurprojecten kunnen worden afgerond. Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland: "Het is voor onze provincie belangrijk dat in de drukbevolkte en bebouwde monding van Rijn en Maas natuur wordt aangelegd met recreatieve en ecologische meerwaarde. Bovendien leidt deze duidelijkheid tot een blauwdruk voor een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur in de Zuid Hollandse Delta waarover de provincie de komende tijd een besluit gaat nemen." De provincie neemt dit besluit in het kader van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur.

Projecten die nu al in uitvoering zijn, gaan onverminderd door. Het gaat om de Tongplaat in de Biesbosch en het eiland Sophiapolder in de getijdenrivier de Noord. Eerder dit jaar werden de Zuiderklip en de Jongeneele Ruigt in de Biesbosch opgeleverd.

De afgelopen jaren zijn al veel door mens en dier drukbezochte Deltanatuurgebieden gerealiseerd; altijd in combinatie met recreatie en waterveiligheid. Een overzicht is te vinden op www.deltanatuur.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet