NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Private gebiedsontwikkeling Stramproy veelbelovend

8 dec 2011

De Provincie Limburg en de EU hebben met een subsidie van bijna € 1,2 miljoen in Stramproy een kavelruil mogelijk gemaakt om de verdere ontwikkeling van de landbouw hier en het natuurgebied Kempen-Broek mogelijk te maken.

Bij de kavelruil zijn 31 grondeigenaren betrokken met in totaal bijna 247 hectare grond in 150 verschillende percelen. De notarile grondruil, die gisteren zijn beslag kreeg, kwam tot stand in nauwelijks driekwart jaar onder leiding van natuurontwikkelaar stichting Ark, die hierin samenwerkt met gebiedsontwikkelaar Habitura en rentmeesterskantoor Van Soest.

Bij de grondruil zijn eveneens de Dorpsraad van Stramproy, de gemeente Weert, de Provincie Limburg, waterschappen, de LLTB en natuur- en landschapsorganisaties betrokken. Ook Licom en De Risse Groep doen mee. Deze sociale werkvoorzieningschappen gaan in opdracht van de stichting Ark werkzaamheden uitvoeren voor het inrichten en beheer van het gebied zoals het opknappen van cultuurhistorische monumenten, het maken van klaphekjes, poorten en naamborden.

De betrokken agrarirs in Stramproy stemmen in met de aanpak de stichting Ark, zo liet hun woordvoerder Wiel Smeets weten. Ook Gedeputeerde Noël Lebens is zeer te spreken over de gevolgde werkwijze. ,,Wat me in dit project aanspreekt is de mensgerichte aanpak, “zegt Lebens. ,,Door het betrekken van zoveel partijen is draagvlak ontstaan.” Daarnaast ziet de Provincie dit project als een proef om gebiedsontwikkeling door private partijen vorm te geven.

Dit is precies wat het provinciebestuur nastreeft: Meer Limburg, minder overheid. ,,De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. De snelheid waarmee in het Kempen-Broek de gewenste ontwikkelingen op gang is gekomen is ongëvenaard tegen relatief lage kosten.”aldus Gedeputeerde Lebens.

Morgen organiseert de stichting Ark in Stramproy een symposium over de gevolgde werkwijze waarvoor belangstelling bestaat uit het hele land. Voor de stichting Ark is de grondruil onderdeel voor het realiseren van Grenspark Kempen-Broek, dat zich uitstrekt van Maaseik tot bij Eindhoven met een aaneengesloten oppervlakte van 25.000 hectare.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet